Hoe maak je van een nieuw schoolgebouw een droomschool?

Een creatieve aanpak voor moderner onderwijs en meer aantrekkingskracht

Denk mee over onze visie en een nieuw concept voor eigentijdser onderwijs. En help ons om onze nieuwe school goed te positioneren en profileren. Met deze dubbele vraag klopte Hanife Sak, directeur van Kindcentrum De Leertuin, een jaar geleden aan bij B&T. Onlangs werd het nieuwe kindcentrum in de Amsterdamse Schinkelbuurt feestelijk geopend. “We groeien, de kinderen zijn gelukkig en er is meer rust in de school.”

Hanife Sak wilde de nieuwbouw van haar school aangrijpen om fundamentele veranderingen door te voeren. “Dit was echt een kans om dromen te realiseren en leerlingen nog beter onderwijs te bieden. Om de school te zijn die we graag willen zijn. Samen met de adviseurs van B&T zijn we terug gegaan naar de basis. We wilden de kinderen meer individueel en op maat laten leren. Zelfstandig en gericht op hun persoonlijke, unieke talenten. Zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en met plezier leren. Het nieuwe gebouw biedt hiervoor echt grote kansen.”

Onderwijslabs

Samen met adviseurs van B&T en Fenom, onderdeel van B&T, heeft het team van De Leertuin opnieuw de visie en de leidende principes van de school bepaald: plezier, samen leren en vertrouwen. Rob Hanse en Erik Verstegen van Fenom hebben eerst de mogelijkheden verkend. “De school was al bekend met onderwijslabs en werkte met een Doe-lab, voor praktisch ingestelde kinderen, en een Flex-lab, voor kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken”, zegt Hanse. “Wij hebben gekeken hoe we dit op een verantwoorde manier konden uitbreiden. Dit heeft geleid tot een overzichtelijk indeling van de dag, waarbij de ochtend is gereserveerd voor de basisvakken en de middag voor de onderwijslabs. Ook hebben we het aantal labs uitgebreid met bestaande activiteiten onder andere een beweging-lab en een theater-lab.” De labs zijn groepsoverstijgend en thematisch ingericht. Leerkrachten zijn meer coachend bezig, de leerlingen meer taakgericht. Elk lab heeft een draaiboek met doelen, taken en te behalen resultaten.

Betekenisvol leren

Hanife Sak heeft de begeleiding van Rob en Erik als heel prettig ervaren. “Bij transities naar anders organiseren van onderwijs volgen wij vaak de negen stappen uit het boek Leren anders organiseren van Jeroen Imants”, zegt Rob Hanse. “Toen we merkten dat het proces soms te snel ging, hebben we goed geluisterd en zijn we teruggegaan naar wat wel al goed gaat. De leerkrachten van De Leertuin kunnen zo blijven doorbouwen aan echt betekenisvol leren, wat inhoudt: eigenaarschap van de leerlingen, zelf kunnen kiezen en werken aan eigen competenties en talenten in de labs.”

Talenten van leerkrachten

Door de nieuwe onderwijsaanpak leren niet alleen de leerlingen hun talenten beter te benutten, maar ook de leerkrachten. Iedere leerkracht wordt zoveel mogelijk ingezet op labs die goed bij hem of haar passen, wat veel plezier geeft. Rob Hanse: “Op de naambordjes van de leerkrachten staat nu niet alleen hun naam, maar ook hun talent(en). Erg leuk en motiverend.” De leerkrachten werken ook veel meer samen omdat ze niet meer één klas hebben. Dat vergt wel aanpassing en flexibiliteit, aldus Hanife Sak. “Het was best een grote omschakeling en daardoor zeker niet gemakkelijk. Met vallen en opstaan is het team begonnen. Maar het gaat goed en steeds beter, mede dankzij de fijne begeleiding van Erik en Rob.”

Geen goed imago

Directeur Sak heeft niet alleen voor het nieuwe onderwijsconcept een beroep op B&T gedaan. “Er kwam zoveel op ons af met de verhuizing naar het nieuwe gebouw dat we voor de communicatie daaromheen hebben samengewerkt met B&T communicatiecollectief. De oude school had geen goed imago, dit was dé kans om ook wat dat betreft opnieuw te beginnen. B&T heeft een uitgebreid plan gemaakt om niet alleen het team, de leerlingen en de ouders te betrekken bij de verhuizing en onze nieuwe positionering, maar ook de mensen in de nieuwe buurt. Samen hebben we een proces doorlopen naar een nieuwe naam en uitstraling, gekoppeld aan de nieuwbouwmomenten.”

Positionering

Claudia Smit, directeur van B&T communicatiecollectief, was verantwoordelijk voor het plan en de begeleiding van dit proces. “De school wilde graag groeien en had daarnaast nog drie ambities: een volwaardig kindcentrum worden, met het karakter van een buurtschool, en met modern onderwijs. Om dit alles te realiseren was een positioneringsstrategie nodig. Een sterke basis voor de nieuwe school als betrouwbaar en modern merk. De centrale vragen bij de positionering waren: wat maakt de school authentiek, hoe kan ze relevant zijn voor de huidige en nieuwe ouders, en hoe kan ze zich onderscheiden van andere scholen in de omgeving?”

Sprookje

Een positioneringsstrategie draait om meer dan alleen een nieuwe naam. Het gaat in feite om het totale schoolmerk. Om tot die strategie te komen, zijn een zevental stappen doorlopen. In stap 1 gaat het om de eigen (gewenste) identiteit en de bijpassende merkwaarden. Wat drijft ons als school en wat is onze kernbelofte aan ouders en leerlingen? “Met het volledige team hebben we hierin keuzes gemaakt”, aldus Smit. “Daarna hebben we ouders, kinderen en het team betrokken om een nieuwe naam te verzinnen. Ouders via een online enquête en het team via brainstormsessies. Voor de kinderen hebben we een sprookje geschreven om ze te helpen hun nieuwe school en nieuwe naam te visualiseren.” Hanife Sak: “Dit proces heeft heel goed gewerkt. Uit alle input is uiteindelijk naar ieders tevredenheid de naam ‘Kindcentrum De Leertuin’ gekozen.”

‘Reisstrategie’

Toen de nieuwe naam er eenmaal was, konden een nieuw logo worden gemaakt en een nieuwe huisstijl – een visualisatie van het schoolmerk. Vervolgens zijn keuzes gemaakt over hoe en wanneer de school communiceert en met welke concrete middelen. Hiervoor heeft Claudia Smit gebruikgemaakt van een ‘reisstrategie’. “De momenten waarom je communiceert hangen nauw samen met de bouw van de nieuwe school en met de verhuizing. De reismetafoor hielp het team en de leerlingen daarbij. De nieuwsbrief die we maandelijks naar ouders en andere betrokkenen stuurden, heette ook het Reisjournaal.”

Nieuw schoollied

Op 14 oktober jl. is de nieuwe school officieel geopend. “Daar hebben we natuurlijk een feestje van gemaakt”, zegt Smit. “Onder andere door rapper Moreno Daans te vragen samen met de leerlingen een nieuw schoollied te maken, dat ze tijdens de opening ten gehore hebben gebracht.” (De videoclip van de rap is hier te bekijken, red.)

Hanike Sak blikt tevreden terug. “Het was een prachtige dag. Ik ben sowieso heel tevreden over het hele proces. De samenwerking met B&T verliep hartstikke goed. We hebben het moderne onderwijs waar we van droomden. We hebben een nieuwe uitstraling, die goed bij ons past en een grote aantrekkingskracht heeft. We hebben gelukkige kinderen en ouders, een groeiende school en veel meer rust. Hier kunnen we nog jaren mee verder.”

Meer weten?

Wilt u ook aan de slag met onderwijsvernieuwing of heeft u een positioneringsvraagstuk? Of beide? B&T biedt een multidisciplinaire aanpak. Wij zijn u graag van dienst. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.