Hoofdvaart College en Tender College maakten een schoolplan op 1 poster

“Iedereen ziet direct waar wij aan werken”

schoolplanposters dunamare

Een schoolplan hoort niet in een la te verstoffen. Het biedt juist een uitgelezen kans om de belangrijkste ambities van de school te presenteren, zo geven het Hoofdvaart College in Hoofddorp en het Tender College in IJmuiden aan. Samen met B&T maakten zij daarom een schoolplanposter, die prominent in de school is opgehangen.

Bestuur Dunamare bood vorig jaar al zijn scholen aan om samen met B&T een zogeheten schoolplantraject te doorlopen. Het doel: een schoolplan mét poster dat echt past bij de school en waarvan de tekst geen bloedeloos compromis is. Zowel het Hoofdvaart College als het Tender College grepen het aanbod met beide handen aan.

Ambitieus

Aan het begin van het huidige schooljaar viel waarnemend directeur Ronald Smink op het Hoofdvaart College midden in het traject voor de schoolplanposter dat door B&T werd begeleid. “Als ik eerlijk ben, is het schoolplan voor mij lange tijd een papieren tijger geweest. Je steekt er veel energie in om het te maken, maar uiteindelijk staat het vol met triviale alinea’s die voor elke school kunnen gelden. Ik heb weleens geprobeerd om dat te veranderen, maar dat lukte me helaas niet.”

Toen Smink in Hoofddorp begon, lag er al een concept. Smink: “Ik vond de uitkomst daarvan te weinig concreet en geen basis voor een levend document. We hebben toen samen met B&T vier sessies georganiseerd met groepjes mensen uit de school, vooral met docenten. Tijdens die bijeenkomsten werden de vier ambities die al waren geformuleerd, verder uitgediept. Wat betekent het concreet als je zegt ‘we geven kinderen kansen’? Gelukkig lag er toen snel een heel ambitieus schoolplan. Dat hebben we in december met het hele team vervolgens besproken.”

Handzaam

Mark Ackermans was namens B&T bij de schoolplantrajecten in Hoofddorp en IJmuiden betrokken. “Op deze scholen hebben we eerst een interne en externe analyse gemaakt van waar de school staat en wat de uitdagingen zijn. We hebben ook de medewerkers direct betrokken door middel van een online dialoog. We kijken echter altijd naar wat nodig is op een school en daar hangen de exacte stappen van het traject van af. Vaak organiseren we een aantal bijeenkomsten met het MT, waarbij ook docenten betrokken kunnen zijn en waarin we spreken over het profiel en de ambities van de school. De uitkomsten daarvan kunnen vervolgens worden besproken met het hele team, waarna we de speerpunten vaststellen die bij die ambities horen.”

Van het resultaat van dat traject wordt een poster gemaakt door B&T: “We presenteren op een overzichtelijke manier de ambities en de speerpunten waaraan de school werkt. De poster maakt het schoolplan handzaam: je kunt deze ophangen op een drukbezochte plek in de school, of je kunt ‘m bij een vergadering erbij pakken.” De school maakt daarnaast zelf een ‘compleet’ schoolplan, waarin ook zaken als personeelsbeleid en kwaliteitszorg worden verwoord.

Ouders en leerlingen

Het Hoofdvaart College heeft geprobeerd om ook ouders en leerlingen bij het traject voor het schoolplan te betrekken. Ze vonden een aantal ouders uit de ouderraad bereid om mee te denken toen in december het nieuwe plan werd besproken met het hele team. “Die vonden het zeer ambitieus, maar ze konden zich er wel in vinden.” Het betrekken van leerlingen was moeilijker: “Dat was nu nog een brug te ver. Maar we hebben de afgelopen maanden wel de leerlingenraad nieuw leven ingeblazen, zodat we in de toekomst beter kunnen overleggen.”

Smink heeft daarom samen met B&T twee versies van de poster gemaakt: een ‘interne’ poster en een voor ouders en leerlingen. De laatste hangt inmiddels in de hal en de gangen van de school. “Die poster is vrij klein en kun je snel in je opnemen. Als het gaat om didactiek, staat er bijvoorbeeld ‘zo is ons onderwijs’ en ons pedagogisch klimaat hebben we geformuleerd als ‘zo gaan we met elkaar om’.”

Opbrengsten

De poster houdt de ambities van het schoolplan levend, vindt Smink: “Je moet erop kunnen terugvallen: ‘Waarom doen we iets?’ Het antwoord moet op de poster te vinden zijn.”

Het maken van het schoolplan en de poster samen met B&T heeft Smink nog meer opgeleverd: “Toevallig viel het traject bij ons op school samen met het opstellen van het programma van eisen voor onze nieuwbouw. Ik heb ervoor gekozen om deze twee dingen vrijwel in elkaar te schuiven. De richtlijnen die we nodig hebben voor het ontwerp van het nieuwe gebouw ontlenen we nu aan het schoolplan.”

Idealiter had Smink ook graag andere stakeholders betrokken bij het schoolplan: “Eigenlijk zou je al aan het begin de gemeente, een afvaardiging uit het bedrijfsleven en vervolgopleidingen moeten uitnodigen om mee te denken over onze opdracht als vmbo-school. Dat zou nog meer hebben opgeleverd.”

Verplicht nummer

Ook het Tender College in IJmuiden heeft een schoolplanposter gemaakt samen met B&T. Dit is een kleine school met 280 leerlingen met naast praktijkonderwijs ook vmbo, met vrijwel uitsluitend leerlingen met een lwoo-indicatie.

Ron Pluimert is teamleider bovenbouw van het Tender College. In het verleden was het schoolplan ook voor hem ‘een verplicht nummer’: “Nu niet meer. Uit het schoolplan halen we veel doelen voor het managementteam en ook de kernteams hier op school halen hun jaardoelen daaruit. Het is veel effectiever dan vroeger.”

Samen met B&T heeft hij nu op een gestructureerde manier gekeken naar wat voor zijn school belangrijk is. “Het is fijn om dat te doen met iemand die de school niet zo goed kent als ik. Als je langer op een school werkt, zit je toch vast in bepaalde patronen.”

Compact traject

Net als op het Hoofdvaart College werden ook in IJmuiden eerst door een klein groepje medewerkers, waaronder ook het MT, de belangrijkste aandachtspunten geformuleerd. Pluimert: “Dat zijn bijvoorbeeld veiligheid en zorg, didactiek en de kwaliteit van het onderwijs. B&T had de leiding en alle aanwezigen werden echt aan het werk gezet. Dat ging erg goed. Iedereen was enthousiast, zeker ook over de actieve vorm die was gekozen.” Het resultaat werd besproken met het hele team, en vervolgens heeft het MT alle input met B&T verwerkt in een schoolpanposter. “Het was een fijn, compact traject. Geen oeverloos verhaal.”

Pluimert heeft bewust geen leerlingen of ouders bij het maken van de poster betrokken. “De dialoog met ouders en leerlingen voeren we zelf, onafhankelijk van dit proces. We meten de ouder- en leerlingtevredenheid altijd met enquêtes, en de resultaten gebruiken we continu als input voor ons beleid.”

Het traject heeft Pluimert meer opgeleverd dan een poster alleen: “We hebben een gedreven team, met enthousiaste en gemotiveerde mensen. Het is heel fijn om in zo’n traject met die hele groep na te denken over wat we willen bereiken met elkaar. In de waan van de dag neem je daar soms onvoldoende tijd voor. Dit traject betekende voor ons dus ook nieuwe inspiratie.”

Mooi en overzichtelijk

Beide schoolleiders zijn tevreden over de begeleiding van B&T. “Toen ik bij mijn aantreden ontevreden was met wat er lag, zijn de schoolleiding en B&T toch samen verder gegaan”, zegt Ronald Smink van het Hoofdvaart College. “In een paar gesprekken kwamen we makkelijk tot een analyse van wat er anders kon. Ik vind dat heel positief.”

Pluimert vult aan: “De sfeer tijdens de bijeenkomsten was altijd prima. De mensen van B&T zijn plezierig en ze weten precies waar ze het over hebben. Ook de uitwerking van de poster verliep goed. Na wat uitproberen kwamen we snel tot een mooi en overzichtelijk resultaat. De poster is nu precies zoals wij die willen hebben.” De posters van het Tender College komen door de hele school te hangen, van de lerarenkamer tot aan alle klaslokalen. “Zo ziet iedereen direct waar wij hier aan werken. De eerste reacties van docenten zijn positief en ik ben heel benieuwd wat leerlingen en ouders ervan vinden!”

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.