‘Kinderen verdienen gewoon goed onderwijs’

Janny Vonk over haar werk als interim-schoolleider

Janny Vonk werkt sinds 2010 als interim-schoolleider, vaak via B&T. Ze heeft een groot hart voor onderwijs. Zo groot, dat ze op haar huidige school in Lelystad nu bijspringt voor de klas.

“Als de nood hoog is, verzin ik een oplossing. Ik voel me nu eenmaal superverantwoordelijk voor de school.” Janny Vonk is in anderhalf jaar tijd de derde directeur op de Vrijeschool Lelystad. Ze gaat pas weer weg als er een nieuwe directeur is gevonden. “Dat is lastig. Maar het vinden van goed personeel is nog lastiger. We zijn een startende school met drie klassen en in een van die klassen staat een beginnende leerkracht twee dagen voor de groep. Die andere drie vul ik nu tijdelijk in. Want ik laat de kinderen niet naar huis gaan.”

Puzzel

“Overal waar ik kom is urgentie”, vertelt Janny. “Ik vind het bovendien een interessante puzzel om te kijken hoe het komt dat het niet goed gaat op een school. Dat maakt mijn werk ook uitdagend.” Ze begon in 1978 als kleuterleidster en werd in 1985 directeur, een functie die ze op verschillende scholen had. Lange tijd bleef ze zelf ook lesgeven. “Uiteindelijk koos ik voor het fulltime directeurschap en ik was ook even meerscholig directeur. Maar dat vond ik zo saai! Die scholen draaiden goed en ik had voor mijn gevoel weinig toe te voegen. Omdat er destijds veel zwakke en zeer zwakke scholen waren, wilde ik op die scholen het verschil gaan maken. Kinderen verdienen gewoon goed onderwijs.”

Janny’s eerste interimopdracht was die van teamleider op een islamitische basisschool in Amsterdam. “Van tevoren werd ik gewaarschuwd: ‘ga maar niet googelen’. Ik ging natuurlijk wel googelen en het bleek dat de bekostiging van de school was ingetrokken. Samen met een bovenschoolse interimdirecteur en twee directeuren hebben we een heel mooi verbetertraject doorlopen. Dat was een goede leerschool.”

Samenwerking

De samenwerking met B&T bevalt haar heel goed. “B&T heeft een uitgebreid netwerk waardoor ik eigenlijk altijd aan de slag kan als ik dat wil. Ze weten ook goed wat ik kan en hoe ik werk. Voor het begeleiden van een fusie of oplossen van financiële problemen moet je mij niet bellen. Maar wel als er gewerkt moet worden aan een professionele cultuur, kwaliteitsverbetering of aan het pedagogisch-didactisch handelen in de klas. Dat vind ik echt het leukste wat er is.”

Schaduwmanager

Elke interimmer heeft bij B&T een schaduwmanager, en voor Janny is dat al jaren Loes Peterse. “Ik spar graag met Loes over dingen die spelen op de school waar ik op dat moment werk. En ik lucht ook wel eens mijn hart bij haar. Soms bespreken we vertrouwelijke dingen, maar het gaat ook vaak om welke strategie ik het beste kan volgen.”

“Het is belangrijk dat ik goed bij mijn opdracht blijf”, zegt Janny. “We proberen aan het begin mijn opdracht altijd goed in te kaderen en duidelijke afspraken te maken, maar dat lukt de ene keer beter dan de andere. Dat kan betekenen dat we vaker tussentijdse gesprekken hebben met de opdrachtgever. Het is goed om dat samen met Loes te doen, omdat ik immers een opdracht uitvoer die door B&T is aangenomen.”

Duurzaam

Zorgen voor een duurzame oplossing is heel belangrijk voor haar werk als interimmer, vertelt Janny. “Ik heb niet zoveel met quick wins. In het begin besteed ik veel tijd aan het opbouwen van relaties en ik houd gedurende mijn tijd op een school de voortgang van mijn opdracht goed in de gaten. Verder investeer ik graag in scholing voor teamleden. Die loopt vaak voorbij mijn eigen opdracht, en dat doe ik bewust. Zo kan ik iets neerzetten voor de langere termijn.”

Ook in haar huidige opdracht draagt ze duurzame oplossingen aan. “Op de Vrijeschool Lelystad hebben we nu geen bso, maar het is wel belangrijk om een antroposofische kinderopvangpartner binnen de school te hebben. Daar doe ik nu mijn best voor. Als dat lukt, zijn de ouders van onze leerlingen echt geholpen. En daar heeft de school ook weer baat bij.”

Lef hebben

Tot haar eigen verbazing vindt Janny het aan het einde van een opdracht nooit moeilijk om weg te gaan. “Als ik kom, zitten de kinderen en het team gelijk onder mijn vel, zoals ik dat op zijn Gronings zeg. Het voelt meteen als mijn plek. Maar als het werk klaar is en de opdracht afgerond, kan ik het ook weer goed loslaten. Anders zou het ook een beetje druk worden onder mijn vel”, voegt Janny lachend toe.

Het maakt haar heel geschikt als interimmer, en het past ook bij de rest van haar down-to-earth-aanpak. “Wat moet gebeuren, moet gebeuren. Als interimmer moet je lef hebben en impopulaire maatregelen durven nemen. Je moet kunnen doorpakken en je verantwoordelijkheid nemen voor leerlingen, teamleden en ouders. Dáár draait het om, in al mijn opdrachten.”

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.