Kwaliteitszorg in coronatijd

Nieuwe whitepaper van Leren verbeteren

Al vanaf de start van de pandemie bestaan er grote zorgen over het effect van de coronacrisis op de kwaliteit van het onderwijs en op kansengelijkheid. Ook is er veel aandacht voor de sociale en mentale impact die de crisis heeft op jongeren. Voldoende aanleiding voor Leren verbeteren, het project dat zich richt op kwaliteit in het voortgezet onderwijs, om een whitepaper uit te brengen over kwaliteitszorg in coronatijd.

In de whitepaper kijken de auteurs in het bijzonder naar twee specifieke onderdelen van onderwijskwaliteit: zicht op ontwikkeling en begeleiding (standaard OP2) en didactisch handelen (standaard OP3). Scholen vinden het onder normale omstandigheden al ingewikkeld om te sturen op deze kernstandaarden van de inspectie, die direct effect hebben op de onderwijsresultaten van de leerlingen. Juist daarom vragen deze standaarden nu om extra aandacht.

Tips en handvatten

In de whitepaper leest u allereerst hoe kwaliteitszorg er in deze tijden uitziet en welke risico’s er ontstaan. Vervolgens schetsen de auteurs hoe scholen hiermee kunnen omgaan. Ze gaan tevens in op de kansen die deze nieuwe situatie het onderwijs biedt en de mooie dingen die ook gebeuren. U treft verder concrete tips en handvatten aan voor docenten, schoolleiders, bestuurders en stafmedewerkers om kwaliteitszorg in 2021 zo goed en werkbaar mogelijk vorm te geven. Deze tips zijn gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan tijdens de eerste periode van afstandsonderwijs en het fysieke en hybride onderwijs in het najaar van 2020.

Gesprekken

De whitepaper is tot stand gekomen op basis van eigen ervaringen van de auteurs in de sector en gesprekken met kwaliteitszorgmedewerkers en leidinggevenden van diverse VO-scholen. Ook ervaringen van adviseurs die vanuit Leren verbeteren scholen begeleiden zijn meegenomen.

Leren verbeteren ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. B&T voert dit project sinds 2016 uit in opdracht van het ministerie van OCW.

Geïnteresseerd?

De whitepaper Kwaliteitszorg in coronatijd kunt u gratis downloaden op de website van Leren verbeteren.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.