Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), de schoolscan en het stappenplan zijn sterk gericht op de impact van de coronacrisis op de onderwijskwaliteit. De kwaliteit van dit lopende schooljaar, maar zeker ook van de komende drie tot vijf schooljaren. Dit zijn de jaren waarin cohorten leerlingen zitten die nu met afstandsleren en met veel zelfstudie te maken hebben (gehad).

Wij constateren dat scholen heel divers op het NPO reageren:

 • Scholen die vinden dat er een heel strak en op onderdelen ondoordacht plan gepresenteerd is, waarin bovendien een onredelijk hoge tijdsdruk opgelegd wordt. (Die druk is inmiddels door OCW wat verminderd door de verplichte rapportage weg te laten en een uitloop naar begin volgend schooljaar mogelijk te maken.)
 • Scholen die aangeven dat veel van de in de schoolscan gevraagde informatie tot de reguliere kwaliteitscyclus van de school behoort. Dus men beschikt al over de meeste informatie en kan daar gewoon verder mee doorwerken.
 • Scholen die de noodzaak voor hun leerlingen zien en behoefte hebben aan ondersteuning bij de totstandkoming van de schoolscan en het stappenplan.

Verbeterplannen

Door onze betrokkenheid bij het programma Leren verbeteren kent B&T de praktijk van verbetertrajecten en onderwijskwaliteit via vele scholen die hier al langer aan werkten en waar nu de verbinding wordt gelegd met het stappenplan bij de schoolscan. Hieronder een aantal tips die algemeen gelden voor het maken van verbeterplannen, maar nu in het bijzonder ook van toepassing zijn op de schoolscan en het stappenplan[1].

 • Tref geen ad hoc maatregelen, maar analyseer eerst goed wat het probleem is.
 • Stel vervolgens met betrokkenheid van docenten een verbeterplan op. Dat leidt tot meer kwaliteit, diepgang en draagvlak.
 • Kijk naar de korte termijn, maar vooral ook naar de lange termijn: welk probleem willen we liefst zo snel mogelijk oplossen en wat moet tot een blijvend resultaat leiden?
 • Zorg dat de aanpassingen passen bij de school, het team en de schoolleiding. Wat kan de school aan? Houdt de verbeteringen realistisch en haalbaar (dus niet plotseling even een geheel nieuw onderwijsconcept!).
 • Zorg voor brede betrokkenheid en maak helder wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel. Met andere woorden: zorg voor eigenaarschap.
 • Een stimulerende en actieve sturing door bestuur, schoolleiding en teamleiding is een belangrijke voorwaarde voor succes. Dat betreft zowel het proces als de inhoud van het verbetertraject.
 • Houd de betrokkenheid op niveau door frequent en betekenisvol te communiceren met het hele team.

Ondersteuning

Staat de onderwijskwaliteit op uw school onder druk als gevolg van corona? Mogelijk kunt u gebruikmaken van extra ondersteuning van Leren verbeteren bij het NPO. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van de schoolscan of het stappenplan. Meer informatie vindt u op de website van Leren verbeteren.

Meer informatie over het NPO is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

[1] Ontleend aan de Leren verbeteren publicatie ‘De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen’.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.