Nieuwe leergang voor wethouders onderwijs en/of jeugd

Voor de tweede keer organiseert B&T in opdracht van de Wethoudersvereniging een leergang voor wethouders met onderwijs en/of jeugd in portefeuille. ‘We leren de deelnemers om de juiste verbanden te zien en de goede vragen te stellen.’

Wethouders spelen een cruciale rol in onderwijs, kinderopvang en zorg. Zij werken in een ingewikkeld speelveld en moeten op basis van visie en ambitie positie kiezen. Daarvoor zijn, naast kennis van actuele inhoudelijke vraagstukken, ook vakvaardigheden en persoonlijk leiderschap van belang. Tijdens de leergang gaan deelnemers dieper in op thema’s als huisvesting, bekostiging, kansengelijkheid, inclusie en wettelijke instrumenten. De focus ligt op het leren van en met collega-wethouders.

In de praktijk

Sascha Baggerman en Marlet Schreuder, adviseurs bij B&T, begeleiden de leergang. Tussen 2020 en 2022 was Sascha wethouder voor onder andere onderwijs en jeugd in de gemeente Culemborg, en daarvoor onder meer gedeputeerde in Noord-Holland voor jeugdzorg. “Ik heb in de praktijk ervaren hoe relevant het kan zijn om zowel onderwijs als jeugdzorg in portefeuille te hebben. Maar je moet wel voldoende kennis hebben van beide onderwerpen. Mijn kennis en ervaring breng ik graag over tijdens de leergang.”

Vervolg

De leergang die in januari 2024 start, is een vervolg op de leergang voor startende wethouders van vorig jaar, vertelt Sascha: “Een half jaar na installatie maakten de deelnemende wethouders met behulp van de leergang kennis met het ingewikkelde speelveld van onderwijs en jeugd. We bespraken de reikwijdte van de politiek-bestuurlijke instrumenten en leerden de wethouders positie te kiezen op basis van eigen visie en ambities. De leergang heeft de wethouders geholpen zich voor te bereiden op de eerste voorjaars- of kadernota binnen hun eigen gemeente.”

Deze tweede leergang gaat wederom over actuele inhoudelijke thema’s. “Daarbij nemen we de wethouders mee in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Samen zetten we de stap van theorie naar praktijk en bespreken we wat er binnen de invloedssfeer ligt van de wethouders”, aldus Sascha.

Verbanden zien

“We leren de deelnemers om de juiste verbanden te zien en de goede vragen te stellen, allemaal in relatie tot hun huidige werksituatie”, zegt Marlet Schreuder. Marlet werkte zes jaar bij de gemeente Amsterdam aan de integratie van statushouders als projectleider beleidsrealisatie op de dossiers onderwijs, participatie en leerwerktrajecten. “Iedere bijeenkomst bestaat uit een inhoudelijk deel en een praktisch deel, waarin deelnemers samen aan de slag gaan met het oefenen met dilemma’s en instrumenten. De brede thema’s van kansengelijkheid en inclusie lopen als rode draad door de leergang heen. Net als het leren met en van elkaar, wat de deelnemers van de eerste leergang zeer waardevol vonden.”

Meer weten?

Over de leergang van vorig jaar (voor startende wethouders) schreven we het artikel ‘Nieuwe leergang voor (startende) wethouders’.

De leergang voor wethouders onderwijs en/of jeugd gaat in januari van start en heeft vier bijeenkomsten in Apeldoorn, op vrijdagen van 09.30-16.00 uur. Inschrijven kan via de Wethoudersvereniging. Het aantal plaatsen is beperkt.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.