De vertrouwensdialoog

6 van de 6 berichten

[Intermezzo] Met welke bril kijk jij?

We hebben het graag met elkaar over vertrouwen. Vrijwel dagelijks is het onderwerp van gesprek. Vertrouwen willen we immers allemaal wel. Maar wat krijg je dan eigenlijk? Dat lijkt afhankelijk van wie je het vraagt.

[4] ‘De onderwijssector is te soft’

Is het mogelijk om vertrouwen te beschouwen als principiële keuze, niet afhankelijk van de kwaliteit van de ander maar omdat het past bij een professionele schoolcultuur? Gesprek met een afdelingsleider.

[Intermezzo] ‘Bemoei je er niet mee’

Beheersbaarheid en controle kenmerken het overheidsbeleid ten aanzien van het onderwijs. Waarom geen onderwijs dat beter kan veranderen en meebewegen? Dat vraagt wél om vertrouwen…

[3] Bewezen effectiviteit en (on)betrouwbaar leiderschap

Ik ben benieuwd waartoe dit derde gesprek in de serie De vertrouwensdialoog zal leiden. Een scherp, kritisch en leerzaam uur verder is mijn opbrengst helder, ik ben tevreden. En de schooldirecteur? Die heeft nog wel even wakker gelegen…

[2] Vertrouwen of verzuipen

Vertrouwen heeft geen begin of eind, het kan in contact met anderen hooguit toe- of afnemen, is een conclusie van ons tweede gesprek in de serie De vertrouwensdialoog. In anderhalf uur en een waterval aan woorden, beelden en belevingen, vertelt een docent over innerlijk en geleend vertrouwen en de invloed van routines in dit geheel.

[1] Vertrouwen in de pubertijd: niet zomaar of voor niets…

In deze eerste aflevering van De vertrouwensdialoog deelt een bestuurder zijn ervaringen met vertrouwen. Zijn overtuiging: vertrouwen moet eigenlijk moet gaan “over verbinding leggen, verantwoording afleggen en gezien worden.”