Kansengelijkheid

3 van de 3 berichten

De Staat van het Nederlandse Onderwijs anno 2020

 door  Giel van der Heijden, Anouk Hendriks

De Onderwijsinspectie benoemt in de ‘Staat van het Onderwijs 2020’ een aantal belangrijke aandachtspunten, zoals de teruglopende PISA-scores en de dalende leesvaardigheid van leerlingen. Ook kansenongelijkheid is een prominent thema.

Kansen in beeld

 door  Claudia Smit

De contextkaart ‘Kansen in beeld’ kan u helpen om kansenongelijkheid in kaart te brengen. Deze geeft u cijfermatig inzicht in de kansen voor kinderen en jongeren in uw regio.

“Kansenongelijkheid is een veelkoppig monster; dit vereist een integrale aanpak”

Aline Tuls is als programmasecretaris van het Programma Gelijke Kansen (van het Ministerie van OCW) zeer betrokken bij het thema kansengelijkheid.