kansenongelijkheid

3 van de 3 berichten

De Onderwijsinspectie benoemt in de ‘Staat van het Onderwijs 2020’ een aantal belangrijke aandachtspunten, zoals de teruglopende PISA-scores en de dalende leesvaardigheid van leerlingen. Ook kansenongelijkheid is een prominent thema.

door Claudia Smit

De contextkaart ‘Kansen in beeld’ kan u helpen om kansenongelijkheid in kaart te brengen. Deze geeft u cijfermatig inzicht in de kansen voor kinderen en jongeren in uw regio.

Aline Tuls is als programmasecretaris van het Programma Gelijke Kansen (van het Ministerie van OCW) zeer betrokken bij het thema kansengelijkheid.