Voldoet u aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs?

Snel een antwoord met de Vragenlijst Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Sinds enkele jaren kent de sector speciaal onderwijs een door de sector zelf ontwikkelde en breed gedragen kwaliteitsnorm: de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Voldoet een school aan deze norm, dan wekt dat vertrouwen bij ouders, leerlingen en andere stakeholders en dat maakt weer dat zij graag gebruikmaken van de diensten van de school. Een goede reden om certificering te bemachtigen. Maar voldoet uw school al aan alle voorwaarden?

De Kwaliteitsnorm SO is een set normen op het gebied van beleid, organisatie, primair proces, mensen, partners en reflectie voor scholen die continu bezig zijn met kwaliteitsverbetering en hierbij:

  • hun processen op orde willen hebben;
  • betrouwbare resultaten willen rapporteren;
  • willen leren en verbeteren;
  • kennis en ervaringen willen delen.

Onderwijsinstellingen kunnen hun inrichting aanpassen op deze norm en door een externe partij laten toetsen in hoeverre ze aan de norm voldoen. Bij een positief oordeel, worden scholen gecertificeerd.

Nieuw onderzoeksinstrument

Om voor certificering in aanmerking te komen, kunt u uw school laten toetsen door een externe partij. Het is dan wel handig om eerst zelf in beeld te hebben in hoeverre u aan de norm voldoet. Wat zit er goed en welke aspecten verdienen mogelijk nog aandacht? Als u dat in kaart wilt brengen, kunt u gebruikmaken van een nieuw onderzoeksinstrument van B&T, de Vragenlijst Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitsvragenlijsten

De Vragenlijst Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van B&T met kwaliteitsonderzoeken in het onderwijs. De werkwijze, het proces en de toepasbaarheid zijn vergelijkbaar. Een school die eerder met de Kwaliteitsvragenlijsten van B&T heeft gewerkt, zal de werkwijze zeker herkennen.

Onderzoeksmogelijkheden

Met de Vragenlijst Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs kunt u twee soorten onderzoek doen:

  1. Een onderzoek dat aanvullend op en tegelijk met het reguliere kwaliteitsonderzoek via de Kwaliteitsvragenlijst wordt afgenomen. Dit onderzoek bevat circa dertig extra vragen (met name aan medewerkers en management) en geeft een globaal beeld van waar de school staat ten opzichte van de Kwaliteitsnorm SO en welke zaken de school goed geregeld heeft. Een voorbeeldvraag is: “De organisatie houdt leerlingendossiers bij met alle relevante documenten.”
  2. Een onderzoek dat onafhankelijk van het reguliere kwaliteitsonderzoek wordt afgenomen. Dit onderzoek bevat een langere lijst vragen, waaronder verdiepingsvragen gericht op evaluatie en leren. Als voorbeeld: “De effectiviteit van introductie- en professionaliseringsactiviteiten wordt geëvalueerd en leidt waar relevant tot bijstelling van beleid.”

Interesse?

Wilt u zich voorbereiden op de aanvraag van de Kwaliteitsnorm SO? Of wilt u toetsen waar uw organisatie staat ten opzichte van deze norm en welke onderwerpen uw aandacht nog vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs in de rechterkolom of de B&T-adviseur die u begeleidt bij kwaliteitsonderzoek. Zij vertellen u graag meer.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.