Welke lessen hebben we geleerd van de crisis?

Onderzoeksmogelijkheid van Qschool tijdelijk gratis beschikbaar

De scholen draaien weer, nog even terug naar de oude situatie voordat de zomervakantie aanbreekt. Of wordt het niet meer zoals het was? De leerlingen vragen uw eerste aandacht, zeker omdat er nieuwe regels gelden. Gelukkig hoeft dat niet uitgelegd te worden aan alle andere betrokkenen. Iedereen wordt immers door de crisis geraakt. Zo kunnen we er gezamenlijk onze schouders onder zetten. De tijd breekt ook aan om terug te kijken en ons af te vragen of scholen het op de juiste manier hebben aangepakt tijdens de crisis en de opstart erna.  

Stel uw vragen over thuisonderwijs 

We hebben onze oplossing Qschool uitgebreid met standaard en open vragen, bedoeld voor alle bekende doelgroepen: leerlingen, ouders, medewerkers en management. Is op de scholen aan alles gedacht of heeft men zich met name druk gemaakt om de uitvoering van de regels? Was de thuissituatie van onze leerlingen goed in beeld? Wat is er vanuit de scholen gedaan om de medewerkers te ondersteunen? Welke positieve lessen hebben de scholen geleerd tijdens het thuisonderwijs? De vragen zijn uit te breiden met uw eigen vragen om lokale aandachtspunten aan de orde te kunnen stellen.

Gratis voor scholen 

We bieden u graag de mogelijkheid om deze onderzoeksmodule gratis te gebruiken. Dit aanbod geldt tot 1 september 2020. Binnen de school ontstaat zo een (anonieme) vergelijking. Door het standaardiseren van de vragen kan B&T ook een landelijke vergelijking opzetten waar we allemaal van kunnen leren. Wilt u meer weten? Wij beantwoorden graag uw vragen: qschool@vbent.org

Hulp bij het inrichten van het onderzoek

B&T kan u helpen om dit onderzoek naar wens in te richten. Een adviseur van B&T helpt u met het inrichten van de vragenlijst en het verwerken van de uitkomsten tot een rapport (prijs 250,-).   

Tevredenheidsonderzoek in 1 dag

U kunt het onderzoek ook onderdeel laten zijn van een Tevredenheidsonderzoek in 1 dag. Dan ondersteunt B&T u optimaal en nemen we in één dag bij verschillende groepen een vragenlijst af, betrekken we leerlingen bij het doen van onderzoek en gaan we in gesprek met medewerkers en ouders. Aan het einde van dag beschikt u als school over kwalitatieve en kwantitatieve data en komen we in een gesprek met ouders en het team tot concrete aanbevelingen en actiepunten voor de verdere ontwikkeling van de school. Wilt u meer weten over deze mogelijkheid? Wij beantwoorden graag uw vragen: contact@vbent.org, tel. 088 – 205 16 00. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.