Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Gevolgen voor het onderwijs

Van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen heeft u wellicht al eens gehoord. Na een lange voorgeschiedenis lijkt het nu spoedig in werking te treden. Tijd om er eens nader naar te kijken. Waar gaat het om? En wat zijn de implicaties voor de onderwijssector?

Bijna alle schoolbesturen in Nederland hebben de rechtsvorm van stichting of vereniging. Voor hun bestuurlijke inrichting hebben ze met veel regels te maken. Zo zijn er algemene regels volgens het Burgerlijk Wetboek en specifieke regels volgens sectorwetgeving. Bij deze sectorwetgeving gaat het bijvoorbeeld om de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Incidenten

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) brengt wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek, dus in de algemene regels. Dat werd ook wel tijd; de nu geldende regels dateren van 1976. Aanleiding voor het wetsvoorstel vormden de incidenten die zich voordeden in de semipublieke sector. U kent ze nog wel, maar om er een paar te noemen: Vestia, Amarantis en Meavita. Dat er bij de betreffende instellingen zaken niet goed waren gegaan, werd in verband gebracht met hun bestuurlijke inrichting.

One tier board

Het WBTR wil op dat punt verbetering brengen, maar is breder opgezet. Er komen regels voor het intern toezichthoudend orgaan: de raad van commissarissen. Er komt een alternatief voor de inrichting van het intern toezicht met de zogenaamde ‘one tier board’. En verder komen er aanvullende en verduidelijkende regels voor het bestuur en het intern toezicht in het algemeen.

Wat betekent het voor u?

Het WBTR bevestigt op veel punten de bestaande praktijk en jurisprudentie. Het eerste ontwerp dateert al van 2014 en op invoering wordt al langer geanticipeerd. Toch is er ook nieuws. Wij hebben notaris Kanter Breuker gevraagd de belangrijkste wijzigingen op een rij te zetten, waarbij hij specifiek inzoomt op de gevolgen voor de onderwijssector. Wilt u precies weten wat het WBTR voor uw organisatie betekent? Lees zijn bijdrage hier.

Wat kan B&T voor u doen?

B&T ondersteunt veel onderwijsbesturen bij vraagstukken op het terrein van governance en bestuurlijke inrichting. Lees hier meer over onze dienstverlening op dit terrein. Heeft u een concrete vraag of wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Joost Janssen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.