Voor elk kind de best mogelijke binnen- en buitenschoolse ondersteuning

In groep 4 van de basisschool liep ik qua leesniveau twee jaar achter op de andere kinderen. Sterker, ik las nog helemaal niet. Dit werd opgepikt op school en ik bleek dyslectisch te zijn. Na deze ‘vroege’ constatering werd in mijn omgeving direct van alles in gang gezet: van tweewekelijkse remedial teaching tot een extra oogje in het zeil van de leerkracht. Met andere woorden, ik werd intensief bijgestaan in het leren kennen van mijn eigen brein én mijn eigen leren.

Eerlijk is eerlijk: ik heb geluk gehad. Ik ben in een welvarende omgeving opgegroeid. Ik weet zeker dat dit er aan heeft bijgedragen dat ik als kind zo zorgvuldig ben ondersteund. Het zou voor ieders schoolcarrière echter niet uit moeten maken of je nou opgroeit in Rotterdam-Zuid of de Amsterdamse Vondelparkbuurt. Maar dit doet het wel. En al helemaal als je dyslectisch bent of een andere ‘leerstoornis’ hebt. Voor die leerlingen is extra ondersteuning namelijk ontzettend belangrijk.

Dankbaarheid

Toen ik eenmaal de universiteit uit liep met een masterdiploma politicologie (cum laude) onder mijn arm, kreeg ik een gevoel van dankbaarheid. Die goede begeleiding op de basisschool had er immers voor gezorgd dat ik mijn schoolloopbaan met glans heb kunnen afsluiten. Dit motiveerde mij om voor elk kind (dyslectisch of niet) de best mogelijke binnen- en buitenschoolse ondersteuning te creëren. B&T biedt een prachtig platform om deze wens om te zetten in actie!

Expertises

Opdrachtgevers en collega-adviseurs omschrijven mij onder meer als scherp in (cijfermatige) analyse, sociaal en ‘politiek’ sensitief, handig met (schrijf)taal, makkelijk benaderbaar en altijd betrokken. Afgelopen jaren heb ik ruime expertise opgebouwd op het gebied van passend onderwijs. Ik heb talloze samenwerkingsverbanden geholpen met de (her)inrichting van hun (kwaliteits)beleid en het inhoudelijk ontwerpen en schrijven van ondersteuningsplannen.

Daarnaast neem ik regelmatig tevredenheidsonderzoeken af op scholen: hoe ervaren betrokken partijen (o.a. ouders en medewerkers) de (onderwijs)kwaliteit? Vaak voeren scholen vervolgens onder mijn begeleiding een kwaliteitsdialoog op basis van de opgehaalde informatie. Zo kan de school cijfermatige enquêteresultaten omzetten in daden.

Junkie

Tot slot: mijn dierbaren noemen me wel eens een politieke junkie. Met name de Nederlandse politiek heeft mijn interesse. Tussen de bedrijven door ben ik dan ook altijd te porren voor een inhoudelijke en vooral vrolijke politieke discussie.