De goede dingen naar boven halen, dat is leuk

Ik begeleid graag processen waarin ruimte wordt gemaakt om mensen aan het woord te laten, hen te laten reflecteren op hun eigen effectiviteit en gezamenlijk tot meer te komen. Maar ik krijg ook energie als ik zelf mag zeggen wat ik ervan vind, als ik adviezen geef over hoe het beter kan. Het meest tevreden ben ik als ik bij mijn gesprekspartners een kwartje heb zien vallen. Ongeacht of dat nu komt door zelfreflectie, groepsprocessen of mijn advies.

Ik geloof dat heel veel potentieel in organisaties beter benut kan worden. Er zit vaak zo veel knowhow en praktische ervaring in organisaties en het barst van de goede voorbeelden. We weten ze alleen lang niet altijd bloot te leggen en met elkaar te verbinden.

De kwaliteiten die ik inzet…

… zijn mijn vermogens om verbanden te leggen, om de juiste vragen te stellen en – vooral – om goed te luisteren. Niks zeggen kan ook veelzeggend zijn en het is goed om oordeelsvorming uit te stellen en eerst de feiten goed op een rij te zetten. Alleen dat kan van een olifant al een mug maken. Maar soms is er natuurlijk meer nodig.

Wat ik vooral doe…

… is het begeleiden van bestuurders en managers in met name het onderwijs. Vaak gaat het hierbij om het opstellen van strategisch beleid (koers- en schoolplannen), verbetering van opbrengsten, inrichting van de kwaliteitszorg, het opzetten van zelfevaluatie en visitatie, verbetering van (zeer) zwakke scholen en het uitvoeren van imago-onderzoek. In mijn aanpak betrek ik, als het even kan, graag zo veel mogelijk mensen. In een organisatie met 100 medewerkers maak ik het strategisch beleidsplan het liefst ook met 100 medewerkers. Dat scheelt een boel gedoe op het gebied van communicatie en draagvlak. Bovendien legt het al die kracht bloot die in de organisatie verscholen zit.