Q360: feedback voor professionals die zich willen ontwikkelen

Q360 is een gewaardeerd instrument waarmee onderwijsprofessionals 360 graden feedback kunnen vergaren over hun functioneren. Die feedback kan een waardevolle bijdrage leveren aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het inzetten van Q360 kan bijvoorbeeld een goede voorbereiding zijn op (ontwikkel)gesprekken uit de gesprekkencyclus binnen onderwijsorganisaties.

De voordelen van Q360 zijn:

Voor alle onderwijsprofessionals

Q360 is bedoeld als hulpmiddel voor persoonlijke ontwikkeling voor allerlei professionals in het funderend onderwijs. De vragen in Q360 zijn gebaseerd op de belangrijkste beroepsprofielen in de onderwijssector. Er zijn vragenlijsten voor directeuren, bestuurders, teamleiders, ib’ers en voor diverse andere functies. Indien er voor jouw functie (nog) geen functie-specifieke vragenlijst bestaat, maken we die tegen een kleine vergoeding op maat. Neem gerust contact met ons op voor informatie over de mogelijkheden.

Actueel en onderbouwd

De vragen in Q360 zijn gebaseerd op de belangrijkste beroepsprofielen in de onderwijssector. Daaronder vallen bijvoorbeeld het competentieprofiel van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) en het beroepsprofiel van Schoolmanagers VO. Q360 bevat ook vragenlijsten voor leerkrachten (PO), die zijn gebaseerd op de competenties van stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL), zoals die in de wet BIO staan verwoord. We houden scherp in de gaten of er in de genoemde profielen veranderingen optreden en passen zo nodig de vragenlijsten aan.

Hoe werkt het?

Gebruikers van Q360 kunnen vragenlijsten sturen naar mensen ‘boven’, ‘onder’ en ‘naast’ hen (360 graden!). De deelnemer vult de vragenlijst ook in over zichzelf. Zo wordt duidelijk of het beeld over het eigen functioneren aansluit bij de beleving van anderen. De resultaten van de 360 graden feedback worden vergeleken met die van referentiegroepen en vormen de basis voor een ontwikkelingsperspectief.

Een plek in de gesprekkencyclus

De B&T academie kan jou begeleiden bij het gebruik van het instrument en de inbedding in de gesprekkencyclus. Heb je hier belangstelling voor, neem dan contact op met een van onze adviseurs of stuur een mail naar q360@vbent.org.

Prijstabel Q360

Q360 is een ontwikkelingsgerichte oplossing voor individuele feedback. De kosten zijn als volgt:

 Primair onderwijs/
(voortgezet) speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs
Eenmalige administratiekosten€ 125,– per functiegroep€ 250,– per functiegroep
Gebruikerskosten€ 100,– per kandidaat€ 100,– per kandidaat

Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.

Meer weten?

Heb je interesse in Q360, neem dan gerust contact met ons op. Via onderstaande button kun je een demoversie van Q360 aanvragen.