Samenwerking B&T en VNK

Betere ontwikkelkansen voor kinderen

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom werken wij onder andere in het primair onderwijs en is onze blik óók op de kinderopvang gericht. Want u realiseert samen een ontwikkelingsgerichte omgeving voor kinderen van 0-12 jaar. Wij zijn uw partner in strategische vraagstukken rondom IKC-vorming. Met, naast en voor u. Van de leerkracht en pedagogisch medewerker tot aan de bestuurskamer. En alles daartussen. Met oog voor kinderen, ouders en professionals en met verstand van processen en organisaties.

Om welke vraagstukken gaat het? Wij kunnen ons voorstellen dat strategie, samenwerking en kwaliteit belangrijke thema’s zijn in uw organisatie en in de samenwerking met partners.

Strategie

Hoe kunnen onderwijs en opvang hand-in-hand gaan? En hoe kun je vanuit verschillende kernwaarden en identiteiten toch samenwerken aan een hoger doel? Vanuit welke verschillen in historie en maatschappelijke opgaven kunnen we toch een gezamenlijke strategie ontwikkelen? Hoe kunnen gemeenschappelijke beelden en een nieuwe taal hierbij helpen? Hoe houden we koers in een complexe context? En op welke manier doen we dat in IKC-verband? Samen strategie ontwikkelen en realiseren vraagt om samen onderzoeken en het erkennen van verschillen en belangen. Zodat je tot een gezamenlijke ambitie komt.

Samenwerking

Ieder heeft een plek, rol en taak in de samenwerking. Dat betekent ook het erkennen van verschillen, het benadrukken van gelijkwaardigheid en dit functioneel, doelmatig en effectief maken. Maar hoe dan? Dat is uitdagend, soms ingewikkeld en gelaagd. Maar het is ook leuk en de moeite waard. Samenwerking vraagt om leiderschap en het nemen en delen van verantwoordelijkheid.

Kwaliteit

De meerwaarde van samenwerking uit zich in kwaliteit: een betere doorgaande lijn voor kinderen van 0-12 jaar. Door samen te professionaliseren, te zoeken naar ontschotting en gezamenlijke werkprocessen te bevorderen. Op het gebied van inhoud en leiderschap. Van samenwerking tot fusie. En in financiën en governance.

Met zo’n vijftig adviseurs levert B&T een breed palet aan diensten rondom strategie, samenwerking, leiderschap, organisatieontwikkeling, procesbegeleiding en bedrijfsvoering. Daarnaast biedt onze academie de mogelijkheid voor coaching en professionalisering op maat. B&T communicatiecollectief is gespecialiseerd in imago-onderzoek, profilering en positionering. En tot slot kunnen wij u ondersteunen bij werving en selectie en interim-management. Uw vraag vormt ons uitgangspunt, maar we zijn niet bang deze ter discussie te stellen of deze samen met u aan te scherpen. Wij kiezen bij voorkeur voor integrale en duurzame maatwerkoplossingen.

Samen met de Vereniging Netwerk Kindcentra dragen wij graag bij aan de integratie van opvang en onderwijs en aan samenwerking vanuit gelijkwaardigheid en verschil.

Onze adviseurs Loes Peterse en Geke Bakker helpen u graag verder. Neem gerust contact met hen op!