Afdelingsleider mavo Lyceum Ypenburg

Vacatures

Voor Lyceum Ypenburg zoeken wij een afdelingsleider mavo.

Functieomschrijving

Draag jij het mavo-onderwijs een warm hart toe en werk jij graag aan een goede relatie met leerlingen, ouders en collega’s? Lees dan verder!

Op Lyceum Ypenburg zijn de afdelingsleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over hun afdeling en aanspreekpunt voor een aantal vaksecties. De afdelingsleider stuurt een team van ongeveer 20 docenten en mentoren aan en doet de gesprekkencyclus. Ook stuurt de afdelingsleider op onderwijskwaliteit. Per afdeling is een coördinator een aantal uren beschikbaar voor organisatorische ondersteuning en er is administratieve ondersteuning voor de schoolleiding. 

Sinds dit jaar zijn er vijf afdelingsleiders. De directie vormt samen met vijf afdelingsleiders de schoolleiding. De afdelingsleiders zijn sterk betrokken bij het beleid voor de gehele school. Doordat er veranderingen in de organisatiestructuur en samenstelling van de schoolleiding zijn geweest, is het belangrijk om samen op zoek te gaan naar optimale samenwerking en verdeling van taken en verantwoordelijkheden, vanuit ieders kwaliteiten. Daarnaast zijn in je werk als afdelingsleider mavo de volgende zaken van belang:

  • Aandacht voor de gehele schoolloopbaan mavo-leerlingen. Als afdelingsleider mavo heb je te maken met de gehele schoolloopbaan van de leerlingen: van aanname tot examen.  In je werk heb je te maken met een breed spectrum aan onderwerpen zoals determinatie, vakken- en beroepskeuze en de ontwikkeling van leerlingen. Ook werk veel je samen met de collega’s van de havo- en vwo-onderbouw en havo-bovenbouw.  Dat vraagt veel schakelen van jou. 
  • Stimuleren van onderwijsontwikkeling. Er gebeurt al veel in de mavo-afdeling. Zo staat er een mooi programma voor LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) met korte stages en het profielwerkstuk dat gekoppeld is aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Ook is er een medialab, hebben alle leerlingen de beschikking over een laptop en is er een bevoegd docent T&T (Technologie & Toepassing). In de ontwikkeling richting het praktijkgerichte vak zijn nog wel stappen te zetten. In de doorstroom van leerlingen naar havo is er een opstroommodule die mogelijk verder doorontwikkeld kan worden tot leerlijn. Jij stimuleert het formuleren van gezamenlijke ambities voor de toekomst en enthousiasmeert collega’s om hiermee aan de slag te gaan. 

Wat bieden wij?
Als afdelingsleider mavo op Lyceum Ypenburg werk je samen met collega’s die de leerlingen voorop stellen, hard werken en kritisch zijn om het onderwijs en daarmee de leerlingen verder te brengen. De afdeling mavo is een grote afdeling met 270 leerlingen, met goede resultaten. 
Binnen de schoolleiding staan de collega’s open voor jouw mening en helpen ze je waar nodig. Samen willen ze werken aan gezamenlijk gedragen schoolbeleid. Uiteraard biedt Lyceum Ypenburg je ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en zijn er opleidingsmogelijkheden, ook binnen onze stichting.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal LD conform de cao voor het voortgezet onderwijs.

Organisatie

VO Haaglanden is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Den Haag en Rijswijk. De stichting is in 2003 opgericht als gevolg van de wens van de Haagse gemeenteraad voor verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de regio Den Haag. Inmiddels vallen tien scholen voor voortgezet onderwijs, met 1.400 medewerkers en meer dan 13.000 leerlingen, onder het bevoegd gezag van VO Haaglanden.

De scholen van VO Haaglanden zijn pluriform in het onderwijsaanbod en in het gehanteerde onderwijsconcept, maar kennen daarentegen wel een sterke verbondenheid. Meerwaarde ontstaat door onderlinge uitwisseling, gezamenlijke initiatieven en beleid dat met gemeenschappelijk draagvlak wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Onderling vertrouwen en transparantie zijn belangrijke kenmerken in een cultuur die de basis vormt voor het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de stichting.

Lyceum Ypenburg, ‘Dé school voor talenten’ is gevestigd in een licht en ultramodern gebouw aan de rand van Bosweide in Den Haag. Vlakbij zijn schitterende sportaccommodaties. De school beschikt over een mediatheek en een theater. De ruim 1.400 leerlingen komen uit de wijk Ypenburg-Leidscheveen, andere stadsdelen van Den Haag en uit Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorburg-Leidschendam, Zoetermeer en het Westland.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 6 maart 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Angela Giezen via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: dinsdag 14 maart 2023 (digitaal).
  • Eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: donderdag 16 maart 2023 (middag).
  • Tweede ronde: vrijdag 31 maart (ochtend).
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.