Bestuurder

Vacatures

Voor Sine Limite, het Samenwerkingsverband PO in Deventer en Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer zoeken wij een bestuurder, een ervaren netwerker die buiten de lijntjes durft te kleuren in het belang van kinderen.

Functieomschrijving

Ben jij opzoek naar een bestuurlijke positie in een dynamische context waarbij het waar maken van inclusiever onderwijs aan de orde van de dag is? Wil jij een samenwerkingsverband besturen en bestuurder zijn van een grote SBO school en een Taalschool binnen de grenzen van één gemeente? Lees dan verder en solliciteer!

Als bestuurder van Sine Limite en Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer (hierna: SOI) bevind je je in de unieke positie van een bestuurlijke rol in twee dynamische stichtingen. Binnen de overzichtelijke context van de gemeente Deventer is het samenwerkingsverband primair onderwijs niet alleen een regulier samenwerkingsverband voor onze ruim 8.000 leerlingen, maar hebben we ook een orthopedagogisch instituut (met SBO school Panta rhei en een Taalschool TiNtaan) waarbinnen we betekenisvolle dingen voor de leerlingen in Deventer doen. Met de 10 deelnemende schoolbesturen verkent en versterkt Sine Limite de beweging naar inclusiever onderwijs om te zorgen dat ieder kind thuis nabij onderwijs kan volgen. Deze gevarieerde context binnen de grenzen van onze gemeente brengt jou als bestuurder de volgende uitdagingen: 

Versterken van de synergie met en tussen de partners 
We vervullen de opdracht om passend onderwijs in de gemeente vorm te geven, we zijn trots op hoe dit op verschillende onderdelen al stevig staat. De uitdaging is om onze gezamenlijke visie blijvend te ontwikkelen om tot optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen in onze regio te komen. We willen nieuwe wegen verkennen en onszelf uitdagen om deze opdracht nog beter uit te voeren.  Als bestuurder heb je een cruciale rol in het verbinden van de partijen die hierbij actief zijn. De inhoudelijke gedrevenheid is bij ons sterk aanwezig en samen met jou willen we graag onderzoeken hoe we deze uitdaging kwalitatief goed, met behoud van autonomie, maar altijd vanuit het belang van de kinderen, kunnen bekrachtigen. 

Professionalisering van de ondersteuning
We zien het als onze opdracht om de beweging naar inclusiever onderwijs in deze regio door te ontwikkelen. Dit vraagt ook om verdere professionalisering van onze ondersteuning en het door innoveren van ons handelen gericht op het leveren van kwaliteit in de toekomst. Als bestuurder weet je ons te inspireren en draagvlak te creëren om deze verandering met succes door te voeren. Je bent daarnaast, als bestuurder, een stimulerende sparringspartner voor de directeur van de sbo-school Panta rhei  en de taalschool TiNtaan en van het kennis- en dienstencentrum. 

Verstevigen van de bedrijfsmatige condities
Om deze inhoudelijke ambities waar te maken is het van belang te beschikken over een goede bedrijfskundige basis. Als bestuurder weet jij vanuit je rol en met je kennis van de bedrijfsvoering de juiste keuzes te maken richting de toekomst. Waar nodig organiseer je de juiste ondersteuning om je heen. Het is van belang dat de continuïteit van beide organisaties geborgd wordt, zowel wat betreft de inhoudelijke als de bedrijfsmatige condities. 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van circa 0,8 fte in de schaal B3 conform de bestuurders-cao voor het primair onderwijs.

Organisatie

Sine Limite zorgt voor passend onderwijs in Deventer. Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Met kinderen, hun ouders en samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld jeugdhulp, werken wij als scholen en kennis- en dienstencentrum aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de gemeente Deventer. Als hiervoor meer ondersteuning nodig is, dan organiseren wij die het liefst in de eigen omgeving en zo mogelijk op de eigen basisschool. We kijken daarbij vooral naar wat wél lukt en hoe wij de kracht van een kind en zijn gezin kunnen versterken.

Alle scholen en schoolbesturen in Deventer vormen samen Sine Limite: het samenwerkingsverband passend primair onderwijs. Samen met kinderen, ouders en samenwerkingspartners wordt er gewerkt aan optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Vanuit ons kennis- en dienstencentrum adviseert en ondersteunt het Sineteam kinderen, ouders en scholen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de profielschets.

Ben jij die allround bestuurder met kennis van en hart voor onderwijs- en/of jeugdzorg, die met ons samen de beweging naar inclusiever onderwijs in de gemeente Deventer wil vorm geven? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae ter attentie van Henk Hendriks uiterlijk 21 maart 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. 

Belangrijke data

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op woensdag 23 en donderdag 24 maart.
  • De gesprekken met de commissies vinden respectievelijk plaats op donderdagmiddag 31 maart en maandagmiddag 4 april 2022.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.