Bestuurder

Vacatures

Voor SWV Rijn en Gelderse Vallei zoeken wij een bestuurder.

Functieomschrijving

Ben jij de directeur-bestuurder die ‘met zachte macht’ leiding gaat geven aan een netwerkorganisatie van 31 besturen en 25.000 leerlingen? Durf jij waar nodig buiten de lijntjes te kleuren in het belang van passend onderwijs voor kinderen?

Als bestuurder van SWV Rijn en Gelderse Vallei weet je bij de betrokken schoolbesturen de gezamenlijke visie levend te houden en draag je bij aan een verdere invulling van deze visie. Vanuit die basis realiseer je de gezamenlijk gestelde doelen. De scholen binnen een regionaal steunpunt krijgen waar gevraagd ondersteuning van de steunpuntcoördinator die expertise en/of extra middelen kan inzetten. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het evalueren en verder implementeren van deze wijziging in de organisatiestructuur.

Je hebt zicht op en overzicht over wat er speelt, ook binnen de aangesloten schoolbesturen. Je bewaakt de grote lijnen op centraal niveau en zorgt voor verbinding tussen de schoolbesturen en de regionale steunpunten. Verder zorg je ervoor dat de expertise van de professionals binnen het SWV aan blijft sluiten bij de kennis en behoeftes binnen de scholen en dat ‘best practices’ met elkaar gedeeld worden. Vanuit jouw ervaring schat je in wat op de gebieden van kennis, ontwikkeling en netwerk de volgende stap moet zijn.

Je focus ligt ook op het verder ontwikkelen van het inclusief werken, denken en handelen binnen het SWV en de scholen. Je geeft hierbij veel ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers, maar bevordert ook eigenaarschap van de betrokken besturen en scholen. Daarbij zijn duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en een goede transparante communicatie belangrijk.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte, afhankelijk van je ervaring, in schaal B2 of B3 van de bestuurders cao voor primair onderwijs.

Organisatie

Heeft een kind (tijdelijk) meer ondersteuning nodig, zoals extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal onderwijs? Dan komt Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei in beeld. Binnen ons samenwerkingsverband hebben scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) afspraken gemaakt over hoe we vorm geven aan passend onderwijs. De potentie van het kind is en blijft daarbij altijd ons uitgangspunt.
Binnen het SWV Rijn & Gelderse Vallei vallen de scholen binnen de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 29 mei 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Henk Hendriks via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 2 juni.
  • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie: 5 juni (middag).
  • Tweede gespreksronde met de adviescommissie: 7 juni (middag).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.