Bestuurder

Vacatures

Voor Stichting TrEf onderwijs zoeken wij een bestuurder.

Functieomschrijving

Als bestuurder geef je leiding aan het verder ontwikkelen van TrEf onderwijs (TrEf) en PlusKinderopvang vanuit een duidelijke visie op toekomstbestendig onderwijs en kinderopvang. Je houdt hierbij rekening met ontwikkelingen in de maatschappij en onderwijsontwikkelingen gericht op de leerbehoefte van kinderen, zoals de aandacht voor doorgaande leerlijnen en maatwerk.

Je bent het bevoegd gezag en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering van de verschillende scholen, de kinderopvang en de dienstverlening van het bestuurskantoor. De bestuurder en de directeuren van de acht scholen (6 directeuren waarvan 2 meerscholendirecteuren) vormen het directieberaad. Je geeft direct leiding aan de directeuren (onderwijs en kinderopvang) en de staf. Je vervult naast je functie als bestuurder ook de rol van directeur onderwijs en bent vanuit deze rol in staat om maatwerk te bieden als sparringpartner van de directeuren.

Functie-eisen

Jij bent een bestuurder met een duidelijke visie op onderwijs en op de ontwikkeling naar integrale kindcentra. Vanuit je kennis en ervaring ben je een goede sparringpartner voor de gehele organisatie. Door je open en nieuwsgierige houding ben je zichtbaar en benaderbaar. Je bent empathisch en sensitief in de samenwerking, een verbinder die zich goed kan verplaatsen in de ander en hierdoor mensen weet mee te nemen in veranderingen. Een goede balans houden tussen het geven van autonomie en het vragen van verantwoording is natuurlijk voor je. Je bent duidelijk in je communicatie en transparant in je besluitvorming. 

Organisatie

TrEf onderwijs is een stichting voor christelijk primair onderwijs in Zuidwest-Drenthe. TrEf onderwijs is opgericht op 1 januari 2000 en ontstaan door een fusie van 9 schoolverenigingen. Onder de stichting vallen tegenwoordig 5 basisscholen en 3 kindcentra.Deze zijn met elkaar verbonden, werken samen en hebben een gezamenlijke missie om kinderen voor te bereiden op hun toekomst. De christelijke identiteit is het fundament onder ons dagelijks onderwijs. Wij geloven dat een christelijke visie op leven en leren van waarde is voor onze kinderen en dat je mag zijn wie je bent.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets. 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 25 maart 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Willy Egberink via 088-205 16 00.

Belangrijke data:
•    Voorselectiegesprekken: 31 maart 2023
•    Eerste gesprek met de BAC: 6 april 2023
•    Tweede gesprek met de BAC: 19 april 2023
 

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.