Conrector Personeel & Organisatie

Vacatures

Voor het Emmauscollege zoeken wij twee conrectoren personeel & organisatie.

Functieomschrijving

Als conrector personeel & organisatie ben je verantwoordelijk voor de personeelszorg. Je geeft leiding aan het organisatiebureau, de beleidsmedewerker kwaliteit, de medewerkers van personeels- en salarisadministratie en een (groot) deel van het verdere onderwijsondersteunend personeel.  Een van de belangrijke taken die je hebt in de organisatie van het onderwijs is het formatieproces. Ook ben je betrokken bij vrijwel alle sollicitatieprocedures op het Emmauscollege.

Naast de portefeuilles die je hebt als lid van de centrale schoolleiding en je leidinggevende taken, vragen de volgende thema’s de komende jaren specifieke aandacht:

  • het (door)ontwikkelen van personeelszorg en strategisch HRM;
  • het versterken van de professionele schoolcultuur;
  • het ontwikkelen van schoolbreed toekomstbestendig beleid.

Wat bieden wij?
Wij bieden je een prettige werksfeer met bevlogen collega’s op een open katholieke school. Je vormt met de rector-bestuurder de centrale schoolleiding en je bent de plaatsvervangend rector. Samen met de rector-bestuurder ga je in gesprek met de medezeggenschapsraad en raad van toezicht. Vijf afdelingsconrectoren vormen de decentrale schoolleiding en geven leiding aan het onderwijzend personeel en de onderwijsontwikkeling in de afdelingen. Zij worden ondersteund door afdelingscoördinatoren als het gaat om leerlingenzaken. 
 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 1,0 fte in schaal 14 conform de cao voor het voortgezet onderwijs.

Organisatie

Het Emmauscollege is een open katholieke school voor havo, atheneum en gymnasium in Rotterdam met 1.700 leerlingen. Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het eenhoofdig college van bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam (KAVOR).

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 5 februari 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Angela Giezen via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 9 februari 2023.
  • Eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: 15 februari 2023.
  • Tweede gespreksronde: 20 februari 2023 (ochtend).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.