Directeur-bestuurder

Vacatures

Voor SWV IJssel Berkel zoeken wij een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Het Samenwerkingsverband ondersteunt de schoolbesturen en scholen in het realiseren van passend onderwijs. De middelen en activiteiten die het samenwerkingsverband inzet om de beoogde resultaten te behalen staan beschreven in het ondersteuningsplan. Het huidige strategisch beleidsplan is opgesteld voor de periode 2022-2026. De ambitie is om de komende jaren stappen te zetten in de beweging naar inclusiever onderwijs. Inclusiever onderwijs betekent voor ons dat kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften elkaar vaker ontmoeten en – nog meer dan nu – samen leren, samen spelen en opgroeien in dezelfde, thuisnabije omgeving. Een belangrijk uitgangspunt is dat we scholen en schoolbesturen – nog meer dan nu – de ruimte en regie geven op het realiseren van passend/inclusiever onderwijs. Je staat achter deze richting en stuurt op de realisatie van de doelen uit het ondersteuningsplan. Deze doelen werk je jaarlijks uit in een jaarplan en jaarbegroting. Je stuurt op de realisatie van de gestelde doelen en onderzoekt de voortgang ervan. Over de uitvoering van het ondersteuningsplan leg je inhoudelijk en financieel verantwoording af. 

Vanuit de gezamenlijke ambitie en gekozen richting stimuleer je (lokale) samenwerking tussen scholen en schoolbesturen. Je geeft ruimte aan scholen en schoolbesturen om binnen heldere (resultaat)afspraken stappen te zetten in de beweging naar inclusiever onderwijs. Je kijkt wat er nodig is, nu en in de toekomst, zodat meer leerlingen thuisnabij een passende onderwijsplek vinden. Waar nodig draag je zorg voor heldere afspraken over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het samenwerkingsverband en schoolbesturen. Daarbij werk je vanuit vertrouwen en zorg je voor zo min mogelijke administratie binnen de wet- en regelgeving die er is. Ook ondersteun je scholen en schoolbesturen in het versterken van de (lokale) samenwerking met kernpartners zoals gemeenten, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs. Met als doel dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal 14 conform de cao po.

Organisatie

Het Samenwerkingsverband IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs van 24 schoolbesturen met 96 scholen voor primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland en Bronckhorst. Het totaal aantal leerlingen (bao, sbo en so) bedraagt 13.526. Vanuit solidariteit wordt gewerkt aan de gezamenlijke ambitie: passend onderwijs voor elk kind. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 31 mei 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Sascha Baggerman via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 5 juni 2023.
  • Eerste gespreksronde: 9 juni 2023.
  • Tweede gespreksronde: 13 juni 2023 (middag).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.