Directeur-bestuurder

Vacatures

SWV PO Noord-Limburg zoekt een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Ben jij een gedreven, enthousiaste en strategische professional? Heb je affiniteit met onderwijs, jeugdzorg en gemeenten? Dan is de functie van directeur-bestuurder bij ons samenwerkingsverband wellicht iets voor jou!

In deze functie krijg je de opdracht om de ambities van het nieuwe ondersteuningsplan 2024-2028 te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor het versterken en doorontwikkelen van een dekkend aanbod van basisondersteuning op alle scholen, evenals extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. Daarnaast bevorder je inclusief onderwijs en verminder je het speciaal (basis)onderwijs. Je werkt samen met netwerkpartners, gemeenten en jeugdzorg, en betrekt ouders en het ouder- en jeugdsteunpunt. Ook optimaliseer je de organisatie en kwaliteitszorg.

Wat bieden wij?
Als nieuwe directeur-bestuurder krijg je de kans om aan te sluiten bij recent geformuleerde ambities. Ons compacte samenwerkingsverband biedt veel mogelijkheden en de lijnen zijn kort. De inspectie is positief en er is betrokkenheid van alle besturen. In ons samenwerkingsverband zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden bewust laag georganiseerd, waarbij schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van passend onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Dit is een functie van 0,8 - 0,9 fte in schaal 15 conform de cao po.

Organisatie

Het Samenwerkingsverband PO Noord-Limburg is een werkorganisatie met resultaatverantwoordelijkheid en een netwerkorganisatie met inspanningsverantwoordelijkheid. Naast de bestuurlijke organisatie bestaat het samenwerkingsverband uit leerkrachten, intern begeleiders, kwaliteitsteamleden, directeuren, bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren en onderwijsondersteunend personeel van de 114 scholen en 17 schoolbesturen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 15 september
  • Voorselectiegesprekken: 18 september
  • Eerste gespreksronde: 20 september
  • Tweede gepreksronde: 24 september 2024.
Wij horen graag van je!

Form is being loaded...