Directeur Brede School Prins Maurits

Vacatures

Voor Stichting Conexus zoeken wij een directeur voor Brede School Prins Maurits.

Functieomschrijving

Het team is op zoek naar een bevlogen en daadkrachtige directeur, die helder communiceert en de expertise in het team goed weet te benutten. De opgave voor de eerste periode is het tillen van de onderwijskwaliteit naar een hoger niveau. Er is naar aanleiding van de leeropbrensten een analyse gemaakt en gedeeld urgentiebesef. De interim-directeur stelt met het team een plan van aanpak op voor het verstevigen van het fundament over de hele linie met gerichte aandacht voor werken vanuit hoge verwachtingen, doorgaande lijnen, pedagogische en didactische afspraken en voor planmatig en doelgericht werken. De invoering van PBS en het aanscherpen van het werken met EDI zal meer structuur brengen. Als directeur sluit je bij het plan aan, bouw je op basis hiervan verder en leid je het team daarna naar de volgende ontwikkelfase. 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal D12 conform de cao po.

Organisatie

Conexus biedt op 31 scholen (28 regulier, 2 SBO en 1 SO) onderwijs aan circa 8400 leerlingen in Nijmegen en Heumen. Onderwijzen is onze kerntaak: alles wat we ondernemen, is gericht op het leren van kinderen. We stellen hen in staat kennis en vaardigheden te leren om hun eigen ontwikkelkracht te ontdekken én benutten. Ook de ontwikkeling van onze medewerkers staat bij ons centraal. Onze scholen zijn divers, zowel in onderwijs (bijvoorbeeld Jenaplan, Montessori en Daltononderwijs ) als in leerlingpopulatie. 

Brede School Prins Maurits biedt, in een prachtig schoolgebouw, onderwijs aan zo’n 230 leerlingen uit de wijk Zwanenveld in een uitdagende en dynamische omgeving. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 21 februari 2024
  • Voorselectiegesprekken: 26 februari 2024
  • Eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: 1 maart 2024
  • Tweede gepreksronde: 6 maart 2024

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.