Directeur

Voor CSG Selion zoeken wij een op samenwerkingsgerichte directeur met een visie op toekomstgericht onderwijs en een hart voor onze leerlingen.

Functieomschrijving

Je bent een directeur die staat voor de school en de leerlingen. Je hebt een duidelijke visie op wat er nu en in de toekomst nodig is om de leerlingen de juiste bagage mee te geven voor hun volgende stap. Je zorgt dat er ruimte is voor innovatie en sluit aan op ontwikkelingen in de maatschappij. Je haalt de buitenwereld de school binnen door bijvoorbeeld de verbinding te zoeken met de wijk en het bedrijfsleven. 
Je maakt hierbij de juiste afweging tussen de behoeften van de leerlingen en medewerkers, en de ruimte die er is binnen bestaande bekostiging en wet- en regelgeving.

Voor het onderwijsondersteunend personeel ben je direct leidinggevende op een betrokken en transparante manier. Samen met de twee teamleiders vorm je het managementteam van de school. Met de teamleiders werk je nauw samen vanuit duidelijke doelen die vastgelegd zijn in het meerjarenplan. Je geeft leiding op een coachende manier door het gesprek te voeren over de strategische en tactische lijnen en de juiste vragen te stellen. Je doet dit op basis van vertrouwen. Samen zorgen jullie voor duidelijkheid in rollen waardoor er meer autonomie en eigenaarschap komt bij medewerkers en vakgroepen. 

De vestigingsdirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen school. In de functieomschrijving zijn de volgende aandachtsgebieden opgenomen:  
1.     Leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de vestiging.
2.     Beleidsadvisering binnen het directeurenoverleg.
3.     Bedrijfsvoering op de vestiging.
4.     Profilering van de vestiging.
5.     Coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de vestiging.
6.     Geeft leiding aan de teamleiders, docenten en de (onderwijs)ondersteunende medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 1,0 fte in schaal 14 conform de cao voor het voortgezet onderwijs.

Organisatie

CSG Selion is een bevlogen en vriendelijke school voor vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-tl en maakt deel uit van Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG). Het team van ongeveer 90 medewerkers begeleidt ruim 430 leerlingen. Het managementteam bestaat naast de directeuren uit twee teamleiders.
De school heeft een sterk pedagogisch klimaat en geeft een hoge mate aan ondersteuning. Leerlingen worden met liefde en geduld benaderd, er is aandacht voor wat leerlingen wel kunnen. Daar is de school goed in. 
CSG Selion biedt leerlingen vier profielen aan: Bouwen, wonen en interieur (BWI), Produceren, installeren en energie (PIE), Zorg en welzijn (Z&W) en Economie en ondernemen (E&O).

De CSG is een scholengroep van vier scholen in de stad Groningen. Naast CSG Selion zijn dat CSG Kluiverboom, CSG Augustinus en CSG Wessel Gansfort. Ongeveer 450 medewerkers verzorgen het onderwijs aan iets minder dan 3.000 leerlingen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 26 juni 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Alice Fischer, via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 27 en 28 juni.
  • Eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: 5 juli tussen 15:00 en 21:00 uur.
  • Tweede gespreksronde: 11 juli tussen 15:00 en 20:00 uur.

Organisatie
CSG Selion
Locatie
Groningen
Omvang
1,0 fte
Inschaling
schaal 14 cao VO
Sluitingsdatum
26-06-2023

Neem voor meer informatie contact op met:

Profielschets vacature

Bekijk profiel
Form is being loaded...

Deel deze vacature met anderen

Nu delen