Directeur Violenschool

Vacatures

De Violenschool, vallend onder Stip Hilversum, zoekt een directeur.

Functieomschrijving

Wil jij als directeur aan de slag in een dynamische onderwijsssetting van tweetalig onderwijs?

Je bent als directeur van de Violenschool verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en waarborgen van ons tweetalig primair onderwijs (TPO). Je leidt het team en creëert een veilige omgeving waarin iedereen kan excelleren. Je hebt een centrale rol in de bouw van ons nieuwe schoolgebouw. Je neemt actief deel aan het bouwteam en verzorgt de communicatie met ouders en andere stakeholders. Je zorgt ervoor dat de school zowel op het gebied van onderwijskwaliteit als financiën gezond blijft. Daarnaast is het opzetten van een Integraal Kindcentrum (IKC) en het werken vanuit leerlijnen een belangrijk onderdeel van je opdracht. Samen met andere directeuren en het college van bestuur van Stip werk je aan de verdere ontwikkeling van onze stichting. 

Organisatie

De Violenschool is een openbare basisschool in de bloemenbuurt van Hilversum: voor ieder kind toegankelijk ongeacht geloofsovertuiging of afkomst. Wij zijn een interculturele school waar de leerlingen naast Nederlands ook extra Engels leren. Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen 30-35% van de tijd in het Engels les. De Violenschool valt onder het bestuur van Stip Hilversum.
Stip is een stichting voor openbaar basisonderwijs in Hilversum.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 13 mei maart
  • Voorselectiegesprekken: donderdagmiddag 16 mei
  • Eerste gespreksronde: dinsdag 21 mei

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.