Voorzitter en twee leden raad van toezicht

Vacatures

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen zoekt een voorzitter en twee leden voor de raad van toezicht.

Functieomschrijving

De (nieuwe) RvT bestaat uit drie leden die elk vanuit hun persoonlijke achtergrond en deskundigheid een bijdrage leveren. Wij zoeken een voorzitter en twee leden die vanuit bestuurlijk inzicht, financiële kennis, kennis van lokaal jeugdbeleid, maar ook inzicht in onderwijskwaliteit en wetenschappelijke ontwikkelingen toezicht kunnen houden op de kwaliteit van het besturen van de bestuurder en daarmee de organisatie. De RvT vervult tevens de werkgeversrol ten opzichte van de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.

Organisatie

Het Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Amsterdam Diemen heeft een omvang van 42 schoolbesturen, 250 scholen voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO), met ruim 65.000 leerlingen in de gemeenten Amsterdam en Diemen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.
 
Belangrijke data: 

  • Sluitingsdatum: 2 juni 2024   
  • Voorselectiegesprekken: 6 juni
  • Eerste gespreksronde: 13 juni
 Wij horen graag van je! 
 

Form is being loaded...