Leden raad van toezicht

Vacatures

Voor SPOW zoeken wij vijf leden raad van toezicht, waaronder een voorzitter.

Functieomschrijving

Binnen SPOW wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur/governance. Besloten is te werken met een onafhankelijke raad van toezicht en een statutair bestuur. De samenstelling van de raad van toezicht wordt zo gekozen dat enerzijds tegemoet wordt gekomen aan de aangekondigde wettelijke eis van onafhankelijkheid en anderzijds de wenselijke mix van competenties binnen een toezichthoudend orgaan van een samenwerkingsverband, zoals toezichthouders met een onderwijskundig, bestuurskundig, financieel en/of juridisch profiel. Wij zoeken toezichthouders met expertise op de volgende vakgebieden:

  • Passend Onderwijs
  • Jeugdzorg
  • Financiën
  • Governance

SPOW is ook op zoek naar een voorzitter voor de raad van toezicht. Mocht je, naast deze expertisegebieden, ook deze voorzittersrol willen vervullen, dan horen wij dat graag. Als voorzitter beschik je over aantoonbare ervaring om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht.

Arbeidsvoorwaarden

De tijdsbesteding voor deze functie zal ongeveer 80-100 uur op jaarbasis zijn. SPOW volgt voor de honorering de honoreringstabellen van VTOI-NVTK.

Organisatie

Het SPOW bestaat uit tien schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs met 46 scholen die samen Passend Onderwijs verzorgen aan ruim 11.000 leerlingen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en je curriculum vitae uiterlijk 4 september 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Carmen Piscopo, via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Het voorselectiegesprek vindt plaats op 9 september 2022.
  • De gespreksronde met de benoemingsadviescommissie wordt gehouden op 15 september 2022 (einde middag/avond).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.