Lid college van bestuur

Vacatures

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel zoekt een lid college van bestuur.

Functieomschrijving

Weet jij je visie op eigentijds onderwijs te koppelen aan wat er in de complexe omgeving in Amsterdam gebeurt, weet je samen met de directeuren en de stafmedewerkers inspirerend en effectief te werken, wil je samenwerken in een tweehoofdig bestuur en durf je waar nodig te kiezen voor verrassende oplossingen? 

Je werkt nauw samen met de collega-bestuurder, de directeuren en de stafmedewerkers waarin je je onderwijskundige kennis en ervaring kunt inzetten. Je weet een procesgerichte stijl te combineren met planmatig werken en durft keuzes te maken en focus aan te brengen.
Je weet OOadA duidelijk voor de buitenwereld neer te zetten. Bij stichting-overstijgende onderwerpen draag je bij aan en maak je gebruik van de denkkracht van en de samenwerking in onder andere de Federatie Openbaar Onderwijs en het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam. 

Je bent onderdeel van een tweehoofdig bestuur en zorgt, door het maken van verbinding met de directeuren, de scholen, de staf, de GMR en andere interne en externe stakeholders, dat de juiste strategische beslissingen genomen worden. Je staat open om na te denken over de toekomst van OOadA bij thema’s zoals de leerlingenkrimp in de stad en de mogelijke vorming van integrale kindcentra (IKC’s).

Arbeidsvoorwaarden

Dit is een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal BD conform de cao bestuurders funderend onderwijs.

Organisatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) biedt goed onderwijs aan, vanuit een breed onderwijskundig palet op onder meer vijf Montessorischolen, twee Daltonscholen, drie cultuurprofielscholen en drie ontwikkelingsgerichte scholen. Wat ons bindt is onze visie: toekomstgericht en uitdagend onderwijs; een herkenbaar openbaar karakter en sociale cohesie. We verzorgen kwalitatief goed onderwijs op alle scholen en de ruim 7.500 leerlingen en ouders zijn zeer tevreden. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 4 april 2024
  • Voorselectiegesprekken 8 april 2024 (middag en avond)
  • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie: 15 april 2024
  • Tweede gespreksronde met de adviescommissie: 25 april 2024 (ochtend)
Wij horen graag van je!

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.