Lid raad van toezicht (HR en Governance)

Vacatures

Voor Scholengroep Gelderveste zoeken wij een lid raad van toezicht met de aandachtsgebieden HR en Governance.

Functieomschrijving

De raad van toezicht heeft tot taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen GelderVeste. Ook bewaakt de raad van toezicht de identiteit van de stichting en staat het college van bestuur met raad en daad ter zijde. De raad van toezicht bestaat uit vijf professionele leden met elk een specifiek profiel en relevante ervaring. Uitgangspunt is dat de raad van toezicht een multidisciplinaire samenstelling heeft.  

De raad van toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar, dit is exclusief studiedagen en werkbezoeken. De raad van toezicht werkt niet met aparte commissies maar met aandachtsgebieden, waarbij twee leden het voortouw nemen in de voorbereiding en afstemming met de organisatie. Tweemaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn. De huidige raad van toezicht bestrijkt alle aandachtsgebieden en geldt als gekwalificeerd, transparant en betrokken. Met het college van bestuur zijn de verwachtingen over en weer duidelijk en deze worden (wanneer nodig) besproken en herijkt. De leden van de raad van toezicht werken permanent aan hun eigen ontwikkeling, zowel als team als individueel. Daartoe worden thema- en scholingsbijeenkomsten georganiseerd.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming is voorzien per 1 januari 2023. De bezoldiging voor een lid raad van toezicht is gesteld op € 5.000,-- bruto per jaar, exclusief btw.

Organisatie

Scholengroep GelderVeste bestaat uit vijftien christelijke basisscholen in Oost–Gelderland. GelderVeste heeft een lange traditie van schoolverenigingen; vanaf 1 januari 2009 kent de organisatie de stichtingsvorm met een raad van toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van de bestuurder.
Kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op werken en leven in de 21e eeuw: dat doet GelderVeste vanuit een verbindende visie met vijftien scholen samen, voor meer dan 2.000 leerlingen met circa 280 medewerkers. GelderVeste is financieel gezond. De kwaliteit van de scholen is goed; voor alle scholen geldt het zogenaamde basistoezicht door de inspectie.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 5 november 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Henk Hendriks via 088-2051600.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.