Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor OSG Singelland zoeken wij een lid raad van toezicht met aandachtsgebied financiën.

Functieomschrijving

Het uitgangspunt van de raad van toezicht is dat het handelen van de raad een toegevoegde waarde heeft voor OSG Singelland. Deze toegevoegde waarde zit in de inbreng van inzichten en expertise van buiten de organisatie en een opbouwende/kritische houding onafhankelijk van specifieke belangen die in de organisatie spelen. De raad van toezicht is de “critical friend” van de bestuurder. In de manier van werken uit zich dat door het stellen van vragen aan de bestuurder over de verschillende facetten van de strategie en de uitvoering daarvan.

Arbeidsvoorwaarden

U ontvangt een vergoeding voor uw inzet. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding wordt zoveel mogelijk aangesloten bij voor de sector voortgezet onderwijs geldende normen en richtlijnen. 

Organisatie

Openbare scholengemeenschap Singelland is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De hoofdvestiging is Van Haersmasingel 37 te Drachten. Naast deze vestiging zijn er nog drie vestigingen in Drachten zonder spreidingsnoodzaak en twee vestigingen in Burgum en Surhuisterveen met spreidingsnoodzaak. In Burgum is bovendien sprake van een havo-top, in samenwerking met CSG Liudger, gevestigd in een eigen gebouw. De stichting heeft ten doel het bevorderen, in stand houden en doen verzorgen van voldoende openbaar voortgezet onderwijs in de regio die in elk geval gevormd wordt door de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature u aan? Stuur dan uw motivatie en curriculum vitae uiterlijk 9 oktober 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Henk Hendriks via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 12 oktober 2023.
  • Gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: 30 oktober 2023.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.