Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor Pontis Onderwijsgroep zoeken wij een lid raad van toezicht met onderwijsexpertise.

Functieomschrijving

De raad van toezicht vervult een brugfunctie tussen de samenleving en de onderwijsorganisatie. Daarbij richt de raad van toezicht zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie. De raad van toezicht baseert zich in zijn handelen op de toezichtsvisie van de Pontis Onderwijsgroep, voortkomend uit de binnen de VO-raad gehanteerde code ‘Goed Onderwijsbestuur’.

De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn in de statuten van de Pontis Onderwijsgroep en in het reglement raad van toezicht uitgewerkt. 

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de raad hebben individueel recht op een honorering voor geïnvesteerde tijd en een vergoeding voor gemaakte onkosten. De in deze regeling opgenomen honorering is gebaseerd op de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Het betreft een vast jaarbedrag, dit is zuiverder dan een vacatiegeldvergoeding omdat het lidmaatschap van een raad van toezicht het dragen van een verantwoordelijkheid impliceert, die verder gaat dan het louter deelnemen aan vergaderingen. Indien er aantoonbaar kosten worden gemaakt zijn deze te declareren (bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, literatuur, e.d.). 

Organisatie

De Pontis Onderwijsgroep, een stichting voor openbaar en katholiek voortgezet onderwijs, is de rechtspersoon waaronder de vier scholen van het Trinitas College uit Heerhugowaard en het Regius College uit Schagen ressorteren. De scholen bieden een breed aanbod aan opleidingen van Praktijkonderwijs tot en met Gymnasium voor in totaal circa 5.300 leerlingen. Bij Pontis zijn ruim 700 medewerkers werkzaam, verdeeld over de vier scholen en de Centrale Ondersteunende Dienst (COD). De vier scholen hebben elk een eigen directie. De directies zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen en worden daarbij ondersteund door teamleiders.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 4 september 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Henk Hendriks via 088-2051600.

De gespreksronde wordt gepland in de week van 11 september a.s.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.