Lid raad van toezicht (financiën)

Vacatures

Voor Stichting SchOOL zoeken wij een lid raad van toezicht. 

Functieomschrijving

Wij zoeken voor deze vacature iemand met kennis van financiën van publieke organisaties, die vertrouwd is met zaken als bekostiging, begroting, jaarrekening en financiële rapportages. Bij voorkeur ben je ingevoerd in de sociale, culturele en politieke vraagstukken binnen Flevoland.
Daarnaast:

 • heb je een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
 • behoud je het overzicht en kun je hoofdlijnen van beleid beoordelen; 
 • kun je samenwerken en anderen motiveren en activeren; 
 • heb je oog voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten; 
 • kun je standpunten beargumenteren; 
 • ben je in staat tot kritische zelfreflectie en zelfcorrectie; 
 • ben je onafhankelijk en voorkom je onverenigbare belangen in posities of relaties;
 • ben je bereid actief en zichtbaar op te treden als ambassadeur van het openbaar onderwijs in Lelystad; 
 • en beschik je over een hbo- of academisch denk- en werkniveau. 

De RvT komt tenminste vijf keer per jaar bijeen. Daarnaast neemt ieder lid deel aan een of meer commissies (kwaliteitscommissie, auditcommissie, remuneratiecommissie). De raad overlegt tweemaal per jaar met de GMR en bezoekt vier of vijfmaal jaarlijks scholen. De RvT is lid van de Vereniging van Toezichthouders in het onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK) en van de leden wordt verwacht dat zij jaarlijks een cursus of leergang volgen.

Arbeidsvoorwaarden

Leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding van € 8.946,-- exclusief btw per jaar.

Organisatie

Stichting SchOOL biedt goed onderwijs op achttien openbare basisscholen, een school voor SBO en een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Lelystad. De scholen hebben elk een eigen profiel maar delen een gemeenschappelijke belofte: iedereen is welkom en doet er toe, en samen groeien we. Het totaal aantal van ruim 4.300 leerlingen zal naar verwachting nog enkele jaren licht stijgen en daarna stabiliseren. Met zo’n 450 medewerkers is SchOOL de grootste onderwijsspeler voor po in Lelystad. De stichting ziet het als een kans om bij te dragen aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie van de gemeente en schoolbesturen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 31 oktober 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Henk Hendriks via 088-2051600.

Belangrijke data:

 • Het voorselectiegesprek vindt plaats in de week van 7 november 2022.
 • De eerste gespreksronde met de commissie is op 17 november 2022 (avond).
 • Een eventuele tweede ronde is gepland op 21 november 2022 (avond).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.