Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor SVOAZ zoeken wij een maatschappelijk betrokken lid raad van toezicht, met deskundigheid op het gebied van onderwijs en governance.

Functieomschrijving

Met de andere toezichthouders houd je toezicht op het beleid van het college van bestuur (CvB), op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. De raad van toezicht (RvT) benoemt de leden van het CvB. Je hebt ervaring op governance in een toezichthoudend orgaan.
Je vindt het belangrijk om door middel van deze nevenfunctie een maatschappelijke bijdrage te leveren en hebt affiniteit met de missie en visie van de organisatie. Je bent rolbewust en weet de balans te vinden tussen vragen stellen en advies geven. Binnen de RvT van SVOAZ wordt gehecht aan transparantie en open communicatie.

Organisatie

Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ) is het bevoegd gezag van drie scholen in Amsterdam-Zuid: het Fons Vitae Lyceum, het St. Ignatiusgymnasium en het St. Nicolaaslyceum. De scholen hebben in totaal ca. 3.100 leerlingen en 322 medewerkers.
De scholen van de stichting kennen een lange katholieke traditie van op ontwikkeling gericht onderwijs en aandacht en respect voor elkaar en de wereld om ons heen. Deze houding zit de scholen in de genen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Gebruik het sollicitatieformulier onderaan deze pagina om je motivatiebrief en cv te uploaden. Je kunt je motivatiebrief richten aan Angela Giezen. Beantwoord daarin de volgende vragen:

  • Hoe zie je de rol van toezichthouder binnen het onderwijs en wat spreekt jou hierin aan?
  • Welke bijdrage aan de RvT van SVOAZ verwacht je gezien jouw ervaring en expertise te kunnen leveren als toezichthouder?
Heb je vragen, neem dan contact op met Angela Giezen via 06 38 07 06 65.

Belangrijke data:
  • Reageren kan tot en met 28 januari 2024.
  • Digitale voorselectiegesprekken: 1 en 2 februari 2024.
  • Eerste gespreksronde met de commissie: 7 februari 2024.
  • Tweede gespreksronde met de commissie: 16 februari 2024.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.