Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor SWV Aan den IJssel zoeken wij een lid raad van toezicht met expertise financiën.

Functieomschrijving

De raad van toezicht heeft een toezichtkader vastgesteld dat richting geeft aan het toezichtproces. Het samenwerkingsverband heeft er in het toezichtkader voor gekozen dat de raad van toezicht zich focust op de toezichtfunctie en kiest daarmee positie vanuit het perspectief en belang van de leerling; het gaat om passend onderwijs voor elke leerling in de regio. Van de raad van toezicht wordt verwacht dat het algemeen belang van het samenwerkingsverband voorop staat en dat het belang van de leerling te allen tijde leidend is. De raad geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan de directeur-bestuurder en fungeert voor haar als klankbord. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Het benoemen en ontslaan van de directeur-bestuurder.
  • Het houden van toezicht.
  • Het geven van advies.
  • Het afleggen van verantwoording.
  • Het regelen van de interne werkwijze. 

Daarnaast benoemt de raad van toezicht een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Van het nieuw te benoemen lid wordt verwacht dat hij of zij toetreedt tot de auditcommissie.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging van het nieuw te benoemen externe lid bedraagt € 4.000,-- per jaar bruto (€ 333,-- per maand). Naast de bezoldiging worden de reiskosten vergoed en is er een budget voor opleidingen/trainingen/congressen (kennisbevordering).

Organisatie

SWV Aan den IJssel is het samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de kern Nieuwerkerk van de gemeente Zuidplas. Met elf aangesloten schoolbesturen zijn we verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor ruim 9000 leerlingen. SWV Aan den IJssel stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen van het samenwerkingsverband te realiseren.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 3 mei 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Henk Hendriks via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 8 mei 2023.
  • Gespreksronde met de benoemingsadviescommissie: 11 mei 2023.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.