Lid raad van toezicht

Vacatures

Voor SWV Rijn & Gelderse Vallei zijn wij op zoek naar een lid raad van toezicht.

Functieomschrijving

Het uitgangspunt van de RvT is dat het handelen van de raad een toegevoegde waarde heeft voor het SWV Rijn & Gelderse Vallei. Deze toegevoegde waarde zit in de inbreng van inzichten en expertise van buiten de organisatie en een opbouwende/kritische houding onafhankelijk van specifieke belangen die in de organisatie spelen. De RvT is de “critical friend” van de directeur-bestuurder. In de manier van werken uit zich dat door het stellen van vragen aan de directeur-bestuurder over de verschillende facetten van de strategie en de uitvoering daarvan.

Functie-eisen

Voor deze functie vragen we onder andere van u dat u: 

  • aantoonbare raakvlakken hebt met het primair onderwijs en/of passend onderwijs en u beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling;
  • inzicht hebt in financiële verantwoording vanuit een bestuurlijk perspectief;
  • binding hebt met de missie, ambitie en strategie van het samenwerkingsverband; 
  • beschikt over aantoonbare bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie; 
  • onafhankelijk, integer en objectief uw rol vervult en intrinsiek gemotiveerd bent om iets voor het samenwerkingsverband te betekenen.

Organisatie

Wij zijn een groot en complex samenwerkingsverband (swvrijnengeldersevallei.nl) met 31 schoolbesturen en 131 scholen voor primair onderwijs. De scholen staan in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. SWV Rijn & Gelderse Vallei heeft een Algemene Leden Vergadering (ALV) die bestaat uit alle deelnemende besturen. De raad van toezicht (RvT) bestaat uit onafhankelijke leden waarvan een lid op voordracht van de OPR (Ondersteuningsplanraad) benoemd wordt. Het SWV wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder en er zijn twee commissies: de TLV-commissie en de auditcommissie.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets. 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 20 november 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Henk Hendriks via 088-205 16 00.

Belangrijke data:
•    Voorselectiegesprekken: donderdagochtend 23 november
•    Eerste gesprek met de BAC: maandagavond 27 november
•    Optioneel: tweede gesprek met de BAC: donderdagavond 30 november
 

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.