Rector Stanislascollege Pijnacker

Vacatures

Voor Stanislascollege Pijnacker zoeken wij een rector.

Functieomschrijving

Bent u verbindend, ondernemend en slagvaardig en heeft u oog voor kwaliteit en talent?

Als rector van het Stanislascollege Pijnacker bent u integraal verantwoordelijk voor het beleid en maakt u tevens deel uit van het team van schoolleiders van regio Lucas VO Delflanden.

U heeft hart voor leerlingen en medewerkers. U kunt zich vinden in onze visie op onderwijs en u weet deze samen met het team verder te vertalen naar concrete ontwikkelingen. Hierbij belegt u verantwoordelijkheden diep in de organisatie. U maakt hierbij gebruik van opgedane ervaringen in de beleidsthema’s onderwijskwaliteit, organisatie, personeelsbeleid, financieel/facilitair beleid en communicatie. 

U bent een resultaatgerichte teamspeler en u stimuleert uw medewerkers om hun talenten optimaal te ontwikkelen en capaciteiten ten volle te gebruiken. U stimuleert eigenaarschap en werkt vanuit vertrouwen. U heeft hierbij een coachende en faciliterende leiderschapsstijl, stelt prioriteiten en borgt afspraken, waarbij u tevens medewerkers aanspreekt op hun verantwoordelijkheden. 

Als rector van Stanislascollege Pijnacker bent u het boegbeeld van de school. U bent zich bewust van uw voorbeeldfunctie en bent vanuit dit perspectief zichtbaar en benaderbaar in de school. U kunt mensen verbinden. Ervaring in het werken in een brede school komt u uitstekend van pas. U bent ook het boegbeeld in de gemeente.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden u een functie 1,0 fte met inschaling in tenminste schaal 14 conform de CAO-VO.

Organisatie

Stichting Lucas Onderwijs
Stanislascollege Pijnacker maakt deel uit van regio Lucas VO Delflanden. In deze regio werken tien VO-scholen van Lucas Onderwijs intensief samen. Met in totaal meer dan 34.000 leerlingen en 4.000 personeelsleden is de stichting Lucas Onderwijs één van de grootste onderwijsbesturen in Nederland. Lucas Onderwijs stimuleert scholen om het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. 

De besturingsfilosofie binnen de stichting wordt gekenmerkt door verregaande vorm van mandatering van de scholen. Scholen hebben hierdoor veel ruimte om beleidskeuzes te maken die passen bij de eigen context.

Stanislascollege Pijnacker
De school aan de Sportlaan in Pijnacker is één van de zes locaties van het Stanislascollege. Goed onderwijs, een prettige sfeer en een brede vorming, daar staat de school voor. Een betrokken team zet zich in om 1300 leerlingen op vmbo, havo, vwo en gymnasium niveau, kennis bij te brengen en om hen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij mét oog voor de medemens. De school streeft ernaar om de leerlingen veel te bieden op intellectueel, cultureel, levensbeschouwelijk en algemeen vormend gebied. Ontwikkelen, zichtbaarheid en openheid zijn elementen die niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijs en de organisatie van de school terug te vinden.

Meer informatie

Lees voor meer informatie ook de profielschets en het informatiepakket.

Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, stuur dan uw motivatie en curriculum vitae uiterlijk 14 februari 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Voor vragen kunt u terecht bij Marja de Kruif via 088-205-1600. 

Belangrijke data 

  • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 22 februari (uiterlijk 17 februari krijgt u te horen of u wordt uitgenodigd voor een gesprek).
  • Het assessment vindt plaats in de week van 28 februari. 

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.