Bestuurder

Vacatures

Voor Stichting Samen tussen Amstel en IJ zoeken wij een bestuurder.

Functieomschrijving

Heb je een visie op eigentijds onderwijs en de maatschappelijke uitdagingen waar we in Amsterdam voor staan en heb je vernieuwende ideeën over hoe de stichting zich verder kan ontwikkelen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Dit worden je uitdagingen:

  • Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering en het naar buiten uitdragen van het belang van Staij; 
  • Je bent verantwoordelijk voor het nieuw op te stellen Koersplan, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kennis en expertise binnen de organisatie. En waarbij de diversiteit en eigenheid van de scholen het uitgangspunt is;
  • Je organiseert dat de huidige organisatiestructuur geëvalueerd wordt en komt met voorstellen voor verdere verbetering van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid.

Staij neemt een belangrijke positie in binnen Amsterdam; een stad met een eigen dynamiek en grootstedelijke uitdagingen. Je weet deze positie te behouden en bij te dragen aan stichting-overstijgende onderwerpen. Hierbij maak je gebruik van de denkkracht van en de samenwerking binnen de Federatie Openbaar Onderwijs, het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam en in het SWV Passend Onderwijs.

Daarnaast ben je in staat de talenten binnen de organisatie in te zetten en onze leerkrachten, directeuren en medewerkers hun professionele rol goed te laten vervullen. Aandacht voor de juiste balans tussen de interne organisatie (het stafbureau en de schooldirecteuren) en de externe positie van Staij is essentieel. Je ziet grote lijnen, weet wat er speelt in de scholen en binnen de organisatie en speelt hier actief op in. We streven ernaar dat alle professionals binnen Staij verantwoordelijkheid hebben over de kern van hun functie. 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een fulltime functie met een inschaling conform de cao voor bestuurders funderend onderwijs.

Organisatie

Stichting Staij ‘Samen tussen Amstel en IJ’ bestaat uit 18 openbare basisscholen met 20 locaties in Amsterdam- Oost. Stichting Staij biedt uitdagend en goed onderwijs, vanuit een breed palet aan pedagogische en didactische richtingen. We hebben een gezamenlijke visie met ruimte voor professionele diversiteit. Wij zijn zorgzame verbinders, vindingrijke eigendenkers en ambitieuze vakmensen. Dit zijn de waarden die belangrijk zijn voor de gehele organisatie; het is de basis van ons onderwijs en de wijze waarop we met elkaar samenwerken.
We zijn een trotse en ondernemende organisatie met ruim 600 betrokken leerkrachten en medewerkers, die samen, met passie en energie, zorgen voor goed onderwijs aan ruim 5.200 leerlingen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 15 december 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met Henk Hendriks via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Het voorselectiegesprek wordt gehouden op 19 december 2022.
  • De eerste gespreksronde is op 11 januari 2023.
  • De tweede ronde is op 16 januari 2023.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.