Voorzitter en leden raad van toezicht

Vacatures

Voor SWV Driegang zoeken wij een onafhankelijk voorzitter en twee leden voor de raad van toezicht.

Functieomschrijving

Het SWV werkt momenteel nog met een organisatiestructuur met een Algemene Ledenvergadering (ALV), een algemeen bestuur en directeur. Het samenwerkingsverband is in het kader van het werken aan de good governance in transitie naar een structuur waarbij de directeur vanaf 1 augustus 2022 directeur-bestuurder wordt en er gewerkt gaat worden met een deels onafhankelijke raad van toezicht, die namens de ALV toezicht houdt op de directeur-bestuurder van het SWV. De raad van toezicht zal gaan bestaan uit een voorzitter en vier leden waarvan er twee vertegenwoordigers vanuit de aangesloten besturen komen.

Voorzitter van de raad van toezicht
Als regisseur van het proces van toezichthouden, toon je, mede in het kader van de code van good governance, verbindende en integrerende kwaliteiten. Je bent in staat om een goede relatie te onderhouden met de directeur-bestuurder en periodiek met de Onderwijs Plan Raad (OPR). Je hebt oog voor de ethiek van toezichthouden en het vermogen om op basis van statuur en natuurlijk gezag de voorzittersrol verbindend in te vullen. Je bent rolbewust en besluitvaardig. De voorzitter bereidt de vergaderingen van de raad van toezicht voor, zit deze voor en zorgt voor (controle op) de uitvoering van de vergaderbesluiten. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. Als regisseur van het toezichtproces is de voorzitter verantwoordelijk voor de bewaking van de roldiscipline binnen de raad van toezicht. 

Andere bijkomende taken voor de voorzitter van de raad van toezicht zijn:

 • zicht houden op de verschillende taakgebieden binnen de raad van toezicht;
 • het beoordelen en toetsen van de eigen werkzaamheden van de raad van toezicht en het controleren van de externe verantwoording daarvan.

Profielkenmerken voor alle leden van de raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht van Driegang:

 • zijn loyaal aan de doelstelling en de grondslag van de vereniging;
 • hebben inzicht in de samenstelling van het samenwerkingsverband en de identiteiten die daarin gestalte krijgen;
 • hebben een brede maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke belangstelling;
 • hebben een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • hebben bestuurlijk inzicht in c.q. bestuurlijke ervaring met onderwijsorganisaties;
 • hebben een helikopterview en zijn in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • hebben een onafhankelijke en onpartijdige opstelling naar de vereniging in het algemeen en de directeur-bestuurder in het bijzonder, waarbij zij in staat zijn een kritische en constructieve dialoog met de directeur-bestuurder te voeren;
 • kunnen meedenken met de directeur-bestuurder en voorzien de directeur-bestuurder van waardevolle adviezen zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder te treden;
 • hebben kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en hebben zelf relevante maatschappelijke netwerken, vooral ten aanzien van het onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte;
 • volgen de ontwikkelingen in het onderwijs in het algemeen en de leden van Driegang in het bijzonder;
 • kunnen samenwerken in een team met verschillende taken;
 • nemen het initiatief ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
 • zijn in staat tot zelfreflectie;
 • zijn in staat om hun eigen werkzaamheden in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen.

Meer informatie kun je in de profielschets vinden. 

Arbeidsvoorwaarden

De leden en de voorzitter van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding. 

Organisatie

Samenwerkingsverband Driegang is een vereniging en bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten Gorinchem, Altena, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Dit betreft de scholen voor regulier onderwijs en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. 
Het samenwerkingsverband wordt gevormd door deskundige mensen die een passie hebben om voor ieder kind de beste plaats te zoeken en te creëren. Dit lukt alleen omdat we samenwerken met meer dan 1250 teamleden op onze 92 scholen.
Gezamenlijk bieden we vanuit Gorinchem voor bijna alle leerlingen een passende plaats binnen ons gebied. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen we niet tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen, in dat geval zoeken we samen met ouders en deskundigen naar welke school (buiten de regio) dat wel kan.

Meer informatie

Als een van deze vacatures je aanspreekt en jij je in het profiel van de leden en/of voorzitter herkent, nodigen wij je van harte uit om te reageren. 
Stuur ons dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 4 april 2022 via het sollicitatieformulier onderaan deze pagina.

Belangrijke data:
De voorselectiegesprekken vinden via Teams plaats in de week van 4 april.
De gespreksronde met de selectiecommissie vindt fysiek plaats op woensdagmiddag en -avond 13 april 2022.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.