Voorzitter en lid raad van toezicht

Vacatures

Voor CSG Het Streek zoeken wij een voorzitter raad van toezicht met aandachtsgebied onderwijs en een aspirant lid raad van toezicht met onder andere het aandachtsgebied juridische zaken.

Functieomschrijving

De RvT bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter en is in haar samenstelling multidisciplinair en maatschappelijk breed geïnformeerd, afgestemd op de huidige en toekomstige opgaven van Het Streek. Het streven is dat de diversiteit in de RvT een afspiegeling vormt van de organisatie. 

Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Gemiddeld komt de RvT zes keer per jaar bijeen. Daarnaast kan het bijwonen van bijvoorbeeld een bijeenkomst met stakeholders en werkbezoeken een extra tijdsbesteding vragen. De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. 

De RvT heeft inhoudelijke aandachtsvelden gedefinieerd en werkt planmatig met een jaaragenda. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid zijn een bijdrage aan het geheel te leveren. De raad houdt jaarlijks een zelfevaluatie, waarin het functioneren van het intern toezicht, zowel collectief als individueel, en het samenspel met bestuur en medezeggenschap aan de orde komen.

Arbeidsvoorwaarden

Conform de statuten ontvangen de leden van de raad van toezicht een vergoeding die gebaseerd is op de richtlijnen van de brancheorganisatie VTOI. 

Organisatie

Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek biedt voltijd dagonderwijs voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo aan ca. 2300 leerlingen op twee locaties in Ede. Er werken ongeveer 300 medewerkers. Het Streek is een school met een sterk sociaal karakter en een open toelatingsbeleid. Van praktijkonderwijs tot het gymnasium en van Technasium tot ‘Jong Ondernemen’ wordt met hart voor onderwijs en mensen ruimte gegeven voor eigen inbreng en leren in een veilige sfeer. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 15 mei 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je vragen, neem dan contact op met Henk Hendriks via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Digitale voorselectiegesprekken: 22 mei 2023.
  • Gesprekken met de selectiecommissie: 25 mei en 1 juni 2023 in Ede.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.