Voorzitter en lid raad van toezicht

Voor ASKO scholen zoeken wij een voorzitter en lid raad van toezicht.

Functieomschrijving

Heeft u affiniteit met en inzicht in het (primair) onderwijs? Wilt u op basis van uw kennis en ervaring extra kwaliteit toevoegen aan de stichting? Bent u verbonden met de regio Amsterdam? Lees dan verder en solliciteer!

In 2021 ontstaan vanwege het aflopen van de reguliere zittingstermijn vacatures voor een voorzitter en een lid raad van toezicht. Wij zoeken leden die vanuit verschillende achtergronden maatschappelijke kennis en ervaring meebrengen en op basis daarvan extra kwaliteit kunnen toevoegen aan de ASKO. Er zal worden gekeken naar een brede spreiding van (maatschappelijke) achtergronden, leeftijden en bij voorkeur regionale binding. Wij streven binnen de Raad naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit van de Amsterdamse samenleving. Voor de te benoemen leden gaat de voorkeur uit naar kandidaten met financieel-economische kennis en/of een onderwijsachtergrond. Eén van de te benoemen leden zal de positie van voorzitter vervullen. Het te benoemen lid raad van toezicht zal zitting nemen in de auditcommissie.

Van de leden van de Raad verwachten wij dat zij kunnen omgaan met veranderingen en boven de materie kunnen staan. Verbondenheid met de regio Amsterdam is, evenals ervaring in het functioneren binnen een raad van toezicht, van belang.

Kwaliteiten die wij van u verwachten zijn:

 • algemene bestuurlijke sensitiviteit, kennis en ervaring; 
 • voldoende tijd om de rol in te vullen;
 • verbinder/netwerker;
 • met een open en constructieve houding te zorgen voor een vruchtbare samenwerking binnen de raad en tussen de raad van toezicht en het college van bestuur met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor;
 • affiniteit met en inzicht in het (primair) onderwijs en affiniteit met de doelstelling en de grondslag van deze organisatie in het bijzonder;
 • een actieve maatschappelijke betrokkenheid en aantoonbare maatschappelijke contacten;
 • het kunnen nastreven van strikte onafhankelijkheid, onpartijdigheid, verantwoordelijkheid en integriteit;
 • een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
 • met empathie en vanuit verbinding een sparring partner zijn voor het college van bestuur;
 • beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een goed oordeels- en kritisch vermogen;
 • vermogen om analytisch en buiten bestaande kaders te denken;
 • voor één van beiden: kennis van en ervaring op het gebied van onderwijs;
 • het brengen van inspiratie.

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient u:

 • het vermogen te hebben om met gevoel voor en kennis van governance de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en senioriteit te beschikken om soepel een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • te beschikken over een onderzoekende en reflecterende houding en snel te kunnen schakelen tussen de verschillende toezichthoudende rollen;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat u zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook uw netwerk kan benutten.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een toezichthoudende rol met een jaarlijkse beloning op basis van de criteria van de VTOI. Per jaar vinden 5 tot 6 reguliere vergaderingen plaats en diverse relevante (commissie-)bijeenkomsten. 

Organisatie

De ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs) is met ruim 9.000 leerlingen en 900 medewerkers de grootste organisatie voor primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam en omstreken. De 33 scholen in de gehele stad Amsterdam en in Landsmeer, Badhoevedorp, Muiden, Weesp en Duivendrecht bieden onderwijs dat gebaseerd is op een brede levensbeschouwelijke visie op identiteit. Een uitnodigende houding naar alle levensovertuigingen en ruimte voor geloofsinspiraties kenmerkt ons als organisatie. Drie waarden staan centraal: verbinding – aandacht – ambitie.

De bij ASKO aangesloten basisscholen hebben ieder hun eigen naam, eigen gezicht en eigen verantwoordelijkheid en worden ondersteund door het bestuursbureau. De organisatie staat onder leiding van een eenhoofdig college van bestuur. 

Meer informatie

Spreekt deze vacature u aan en herkent u zich in dit profiel? Stuur dan uw brief en curriculum vitae uiterlijk 30 augustus via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kunt u terecht bij Marja de Kruif via 088-205 16 00. 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 7 september 2021. Het gesprek met de benoemingsadviescommissie is gepland in de week van 13 september.

Organisatie
ASKO Scholen
Locatie
Amsterdam
Sluitingsdatum
31-08-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen