Voorzitter raad van toezicht

Vacatures

Voor de nieuwe (fusie)stichting tussen het Esdal College, RSG Ter Apel en De Nieuwe Veste zoeken wij een voorzitter voor de raad van toezicht.

Functieomschrijving

De drie schoolbesturen hebben nu nog hun eigen raden van toezicht. Onlangs is het proces afgerond om te komen tot de vorming van een nieuwe raad van toezicht bestaande uit een vijftal/zestal leden afkomstig uit de huidige raden van toezicht. Het is een bewuste keuze geweest om de nieuwe raad van toezicht samen te stellen uit de huidige toezichthouders om de continuïteit van het proces zoveel mogelijk te waarborgen. Bij de samenstelling van deze nieuwe raad is rekening gehouden met expertises, competenties, zittingstermijnen en, wellicht nog het belangrijkste, vaardigheden en karakters. 

Wij zijn op zoek naar een voorzitter die samen met ons deze uitdagende taak wil oppakken. Een bruggenbouwer, die verbinding kan maken tussen de nieuwe leden van de raad van toezicht en met het college van bestuur en de GMR. Die uit ervaring met dergelijke trajecten weet wat er nodig is in de opstartfase van dit proces en snel in staat is een team te smeden van de nieuwe raad van toezicht en deze verder te professionaliseren. Een voorzitter die bekend is met de dynamiek van de regio.

Functie-eisen

Je hebt affiniteit met het onderwijs en een duidelijke visie op de uitdagingen waar het onderwijs volgens jou voor staan. Je bent een ervaren toezichthouder, bij voorkeur ben je reeds eerder voorzitter geweest. Je bent koersvast, communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief.

Organisatie

Op 1 januari 2024 zullen drie schoolbesturen bestuurlijk fuseren. Drie schoolbesturen in drie provincies met een gezamenlijke opgave en uitdaging, namelijk het bieden van gelijke kansen en inclusief onderwijs aan alle leerlingen in de regio. Thuisnabij onderwijs is het uitgangspunt. Gezamenlijk voelen zij de opgave om binnen de financiële mogelijkheden van de scholen het onderwijs in een relatief dunbevolkte regio aantrekkelijk en eigentijds in te richten en op de individuele ontwikkeling van leerlingen af te stemmen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 1 oktober 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Sascha Baggerman via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Voorselectiegesprekken: 5 oktober 2023.
  • Eerste gespreksronde: 10 oktober 2023.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.