Voorzitter raad van toezicht

Vacatures

Stichting Oosterwijs zoekt een voorzitter voor haar raad van toezicht.

Functieomschrijving

Vanwege het bereiken van de maximale termijn van de huidige voorzitter ontstaat de gelegenheid om als voorzitter toe te treden tot de raad van toezicht van deze bijzondere stichting. Stichting Oosterwijs vraagt om een voorzitter die samen met de leden op verantwoorde wijze invulling geeft aan de belangrijke gezamenlijke verantwoordelijkheid. De leden van de raad van toezicht zullen het najaar van 2024 uitstromen. Vanuit de huidige raad zal ‘dakpansgewijs' worden gezorgd voor overdracht en continuïteit. 

Oosterwijs maakt een kwaliteitsslag door en als toezichthouder kun je – samen met de nieuwe bestuurder die we tegelijkertijd werven – een belangrijke rol nemen in het organiseren van goed werkgeverschap en het verder versterken van de samenwerking met de vele externe partners, om zo het best mogelijke aanbod te organiseren voor de kwetsbare doelgroep leerlingen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met de mogelijkheid één volgende periode van maximaal 4 jaar te worden herbenoemd.
Van alle toezichthouders wordt verwacht dat je voldoende tijd hebt om deze rol te vervullen. De raad van toezicht vergadert ten minste zesmaal per kalenderjaar. De bezoldiging wordt vastgesteld binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
 

Organisatie

Wij zijn Oosterwijs, een stichting van 6 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar in Oss, Tiel en Uden. Voor onze leerlingen gaat leren en ontwikkelen niet vanzelf: ze hebben gedrags- of leerproblemen, of een combinatie daarvan. Bij Oosterwijs hebben we een groot hart voor juist deze leerlingen: het maakt ons trots hen te zien groeien! Samen zetten we stappen, samen behalen we successen. Samen zijn we Oosterwijs: een wereld van kansen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 9 juni
  • Voorselectiegesprekken: 12 juni (overdag)
  • Gespreksronde: 20 juni (middag)

Form is being loaded...