Voorzitter raad van toezicht

Vacatures

Voor SWV VO Zuidoost Utrecht zoeken wij een voorzitter raad van toezicht.

Functieomschrijving

Ben jij rolvast, heb je een brede maatschappelijke belangstelling, affiniteit met passend onderwijs en bezit je het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en distantie en heb je gevoel bij de regio Zuidoost Utrecht?

De voorzitter is lid én voorzitter van de raad van toezicht en oefent, vanuit maatschappelijk perspectief, intern toezicht uit op het samenwerkingsverband in het algemeen en de directeur-bestuurder in het bijzonder.

De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de bestuurder en het samenwerkingsverband en als sparringpartner te kunnen fungeren in discussies over vraagstukken waar het samenwerkingsverband voor staat. Daarvoor wordt een bewustzijn op de toeziende rol en bijbehorend gedrag gevraagd van de leden. De leden dienen kennis te hebben van de context van de organisatie en inzicht te hebben in de diverse belangen waar de organisatie mee te maken heeft. 
Zij dienen (globale) informatie te kunnen interpreteren, beleidsvoorstellen te kunnen beoordelen op hun effecten voor de organisatie en de maatschappelijke omgeving. Om goed te kunnen functioneren in de toeziende rol wordt gevraagd dat leden afstandelijkheid en betrokkenheid weten te combineren, beoordelen en toezien weten te combineren met adviseren en stimuleren, ontwikkelingen binnen passend onderwijs zelfstandig volgen en hun eigen functioneren (laten) evalueren.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze nevenfunctie is een jaarlijkse vergoeding van € 4.500,-- beschikbaar. 

Organisatie

In SWV VO Zuidoost Utrecht werken 13 schoolbesturen, die het bevoegd gezag zijn van 22 scholen voor regulier voortgezet onderwijs en voor speciaal voortgezet onderwijs (vso), samen aan passend onderwijs voor 12.600 leerlingen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. 

De aangesloten schoolbesturen waarborgen en bieden, in onderlinge afstemming en conform de wet, passend onderwijs aan de leerlingen schoolgaand in de regio Zuidoost Utrecht, zodat alle kinderen en jongeren betekenisvol kunnen participeren in een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. Bij het realiseren van passend onderwijs voor de leerlingen in deze regio is het streven dat leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs ontvangen en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 8 januari 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Angela Giezen via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • Het (digitale) voorselectiegesprek is gepland op 11 januari 2023.
  • Gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 18 januari 2023.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.