Voorzitter raad van toezicht

Vacatures

Voor SWV Zeeluwe zoeken wij een voorzitter van de raad van toezicht.

Functieomschrijving

Zeeluwe zoekt een voorzitter raad van toezicht die maatschappelijk betrokken is en affiniteit en feeling heeft met het onderwijs. Je bent teamspeler binnen de raad van toezicht en stelt jezelf, indien gewenst, op als een sparringpartner van de bestuurder. Je bent bereid om over inhoudelijke thema’s mee te denken. Dit doe je vanuit een helicopterview, waarbij je van buiten je blik naar binnen werpt en goed kunt schakelen tussen alle niveaus van samenwerking. ‘Verbindend’ is daarbij een kernwaarde die je uitdraagt. Je bent open, benaderbaar en transparant en je weet de juiste verbinding te leggen. Je gaat aan de hand van het (nieuw te ontwikkelen) toezichtkader in gesprek met de bestuurder. Dit vanuit de gedachte van Policy Governance. 

Je beschikt over een strategische blik en bewaakt daarmee de ingeslagen koers van de stichting. Je bent onafhankelijk en je voelt je verbonden met de stichting. Als regisseur van het proces van toezichthouden, toon je, mede in het kader van de code goed bestuur in het primair onderwijs (PO-Raad), verbindende en integrerende kwaliteiten. Je bent in staat om een goede relatie te onderhouden met de bestuurder en de aangesloten schoolbestuurders (vergadering van aangeslotenen). Je hebt oog voor de ethiek van toezichthouden en het vermogen om op basis van statuur en natuurlijk gezag de voorzittersrol verbindend in te vullen. Je bent rolbewust. 
Als lid van de RvT kom je binnen in de eerste fase van een nieuwe werkwijze van het bestuursmodel van Zeeluwe. Je houdt van pionieren en hebt er zin in om het nieuwe model tot een succes te maken. Daarnaast ben je goed op de hoogte wat er op bestuursgebied gebeurt op andere plekken in Nederland. 

Je hebt hart voor onderwijs en vindt het interessant om je bezig te houden met thema’s zoals onderwijs aan meer begaafden, verwijzen naar het speciaal onderwijs en kansenongelijkheid. Je hebt een blik gericht op de toekomst en wilt meedenken over inclusief onderwijs en de manier waarop dit het beste georganiseerd kan worden, op zowel lokaal niveau als binnen het grotere geheel van Zeeluwe. En bij dit alles stel je het belang van het kind centraal.

Andere focuspunten van de RvT zijn het toezichthouden op het bereiken van de doelstellingen van SWV Zeeluwe en zich richten op de belangen van de stichting. 

Arbeidsvoorwaarden

De tijdsbesteding voor de functie zal ongeveer 80-100 uur op jaarbasis zijn en je ontvangt een passende vergoeding.
Het voornemen is om de onafhankelijke voorzitter per 1 september 2022 te laten starten. 

Organisatie

Samenwerkingsverband (SWV) Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor primair onderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 36 schoolbesturen met ongeveer 20.000 leerlingen opgenomen. De schoolbesturen vormen gezamenlijk het SWV Zeeluwe en de te volgen koers en beleid. Vanaf 1 januari 2022 is de stichting overgegaan naar een two-tier model met één bestuurder en een raad van toezicht bestaande uit vijf leden. De raad van toezicht heeft hierbij een onafhankelijke positie. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie ook de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 5 juli 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina.

Op 7 juli vindt de gespreksronde met de benoemingsadviescommissie plaats (in de avond).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.