Afdelingsleider

Functieomschrijving STIP VSO in Utrecht zoekt voor de afdeling onderwijs-zorg per 1 april 2019 een afdelingsleider met passie voor de doelgroep. In deze leidinggevende rol vorm je samen met…

Directeur-bestuurder

Functieomschrijving De directeur-bestuurder: geeft leiding aan de schoolleiders en het service- en bestuursbureau en is het boegbeeld voor speciaal (voortgezet) onderwijs en praktijkonderwijs in de regio Venlo; ontwikkelt de strategische…

Directeur Pleysier College Transvaal

Functieomschrijving Het Pleysier College – voortgezet onderwijs voor speciale leerlingen (VSO cluster 4) – zoekt voor het Pleysier College Transvaal, een verbindende directeur. De school heeft een Praktijk-afdeling met 50…

Vestigingsdirecteur VSO De Spinaker

Functieomschrijving Wie gaat samen met het team onze kernwaarden ‘veiligheid, verantwoordelijkheid en vooruitgang’ verder uitdragen? Het bestuur van Ronduit in Alkmaar zoekt voor de VSO locatie van De Spinaker in…

Directeur

Functieomschrijving Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Holland West is op zoek naar een op inhoud en visie verbindende directeur met bestuurlijke stevigheid. De directeur is een enthousiaste en betrokken leidinggevende met een…

Directeur Penta College

Functieomschrijving De nieuwe directeur is een: verbinder die samen met het team werkt aan de professionele cultuur. inspirator die medewerkers coacht, faciliteert en begeleidt in het ontwikkelen van eigenaarschap.  netwerker…

Drie directeuren in transitie (v)so – Stichting BOOR

Functieomschrijving In de huidige situatie is de directeur integraal verantwoordelijk voor de scholen gekoppeld aan een BRIN-nummer. Onder vrijwel ieder BRIN-nummer valt een SO en een VSO-school. In sommigen gevallen…

Directeur OCR

Functieomschrijving We zoeken een directeur die:  werkt vanuit de ‘bedoeling’: kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen met een specifieke behoefte; leiding en sturing geeft aan het onderwijs en de organisatie van…

Twee leden raad van toezicht

Functieomschrijving De raad van toezicht van Onderwijsgroep Buitengewoon telt minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden worden conform de statuten benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar. Aftredende leden…

Directeur bedrijfsvoering

Functieomschrijving Hub Noord-Brabant heeft 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en een Dienstencentrum. Met ruim 375 medewerkers wordt onderwijs op maat geboden voor 1.150 kinderen en jongeren met complexe leer-…
1 2
B&T
Krijn Taconiskade 418
1087 HW Amsterdam
088 - 205 16 00
contact@vbent.org
  • Meld je aan voor de B&T Nieuwsbrief
  • organisatie-advies
  • interim-management
  • werving & selectie
  • academie
  • communicatiecollectief