Onafhankelijk voorzitter

SWV V(S)O 'De Verbinding' met acht aangesloten besturen (ruim 21.000 leerlingen) zoekt een onafhankelijk voorzitter bestuur, die tevens het klankbord is van de directeur-bestuurder.

Directeur Onderwijs & Kwaliteit

Ondernemende stichting met 18 po-locaties en 9 Spinakervestigingen ((v)so) in Alkmaar, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland, zoekt een deskundige directeur Onderwijs en Kwaliteit.

Bovenschools directeur

Heliomare Onderwijs zoekt een bovenschools directeur die zich kan vinden in het motto: 'Niemand aan de zijlijn'.

Directeur-bestuurder

Landelijke organisatie voor cluster 2-onderwijs zoekt politiek en bestuurlijk-sensitieve leidinggevende.
B&T
Krijn Taconiskade 418
1087 HW Amsterdam
088 - 205 16 00
contact@vbent.org
  • Meld u aan voor de B&T Nieuwsbrief
  • organisatie-advies
  • interim-management
  • werving & selectie
  • academie
  • communicatiecollectief