Development centers

Development centers

Vernieuwend ontwikkelinstrument voor leidinggevenden

Wilt u uzelf of uw leidinggevenden verder ontwikkelen als leider? En bent u daarbij op zoek naar een frisse aanpak? Een aanpak die buiten de gebaande paden treedt? En die op een andere manier bijdraagt aan de ontwikkeling die u met uw school of bestuur wilt maken? Dan is een development center van de B&T academie en Kessels & Smit iets voor u.

Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van een school. Schoolleiders sturen en voeden de ontwikkeling die nodig is voor goed onderwijs. Het benutten van het ontwikkelpotentieel van de schoolleider ondersteunt de beweging van de school. Een development center (DC) kan dit ontwikkelpotentieel versneld in kaart brengen, zodat het direct kan worden ingezet bij de opgave waar de school of stichting voor staat. Een DC is uniek. Het prikkelt, het nodigt uit, het verbindt, het verbreedt het repertoire van een leidinggevende, zet aan tot reflectie en het verandert! En wat de deelnemer leert, kan meteen worden ingezet in de onderwijspraktijk van morgen.

Voor wie?

Een development center is een vernieuwend ontwikkelinstrument voor schoolleiders en andere leidinggevenden die toe zijn aan een volgende stap.

Meer weten?

In de leiderschapstrajecten van B&T wordt steeds vaker een development center aangeboden. Wat is het precies en wat is de meerwaarde voor deelnemers en voor de organisatie waar zij werken? Nicole de Jong en Thijs Companjen, beiden schoolleider bij VO Haaglanden, vertellen over hun ervaringen en de kracht van het development center: ‘Het ging over mijn diepste zelf’


Beproefd concept

De B&T academie werkt bij de uitvoering van development centers nauw samen met Kessels & Smit DC Company. Zij bedachten dit innovatieve ontwikkelconcept en pasten het toe bij opdrachtgevers in de non-profit en overheidssector. Daar heeft het zijn waarde inmiddels ruimschoots bewezen.

Wat is een development center?

Een development center is een professioneel ontwikkelconcept dat deelnemers in één dag vanuit kracht, waardering en ontwikkeling inzicht geeft in hun eigen ontwikkelpotentieel en direct toepasbare handvatten voor hun eigen onderwijspraktijk geeft. Handvatten waarmee de deelnemer meteen de volgende dag, in de school, met het team én samen in de onderwijsorganisatie, aan het werk kan.

Een development center bestaat uit drie zogenoemde ‘studio’s’: settings waarin de deelnemer aan de slag gaat met kritische werksituaties uit de eigen context. Tijdens de dag doorloopt de deelnemer (in een tweetal) de drie studio’s: een gespreksstudio, een organisatie-opstellingsstudio en een reflectiestudio. In alle drie studio’s werkt de deelnemer onder deskundige begeleiding van adviseurs van B&T en Kessels & Smit aan eigen vraagstukken. In elke studio gebeurt dit op een andere (onderzoeksvraaggerichte) manier. De precieze invulling is afhankelijk van de vraag van de deelnemers en de ontwikkelthema’s van de organisatie.

Wat levert het op?

Na afloop van de DC-dag brengen de drie begeleiders de beelden en indrukken van iedere deelnemer samen en formuleren het ontwikkelpotentieel. Duidelijk, concreet en met praktische aanbevelingen die de deelnemer meteen de volgende dag in de praktijk kan brengen.

Een development center:

 • organiseert het leren ín het werk;
 • geeft inzicht in en verdieping aan het leerpotentieel van de deelnemer;
 • werkt vanuit waardering voor talent en is ontwikkelingsgericht;
 • verkent nieuw gedrag en is direct toepasbaar;
 • verbindt schoolleiders (verder) aan de koers van de onderwijsorganisatie.

Een development center is in te zetten voor:

 • Organisatieverandering
  Onder professionele begeleiding van adviseurs van B&T en Kessels & Smit werken deelnemers aan een urgent organisatievraagstuk. Door dit samen met leidinggevenden, medewerkers en klanten te doen, krijgt de organisatieverandering, fusie of reorganisatie vorm. Terwijl de deelnemers leren, versterken ze de relatie met collega’s en partners.
 • Leiderschapsontwikkeling
  Door in werksituaties met nieuw gedrag te experimenteren vergroten managers hun impact als leider. Ze krijgen constant feedback van adviseurs en ervaren direct het effect van een andere aanpak. Zo krijgen ze inzicht in hun talenten én hun onbenut potentieel.
 • Teamontwikkeling
  Teams kennen patronen van samenwerking. Een development center maakt deze zichtbaar, doorbreekt ineffectieve patronen en bestendigt effectieve. De teamleden krijgen feedback terwijl ze werken aan een echte klus. Ze oefenen met nieuwe manieren van samenwerken, wat leidt tot een goed functionerend team.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief