360 graden feedback

Effectieve oplossing voor persoonlijke en organisatieontwikkeling

Q360 is een gewaardeerde oplossing voor 360 graden feedback, die veelvuldig wordt gebruikt in het kader van persoonlijke ontwikkeling. U kunt de tool eenmalig gebruiken, maar ook een cyclisch gebruik behoort tot de mogelijkheden. Q360 bestaat uit vragenlijsten die deelnemers uitzetten onder mensen ‘boven’, ‘onder’ en ‘naast’ hen (360 graden). De deelnemer vult de vragenlijst bovendien ook in over zichzelf. Zo wordt duidelijk of het beeld over het eigen functioneren aansluit bij de beleving van anderen. De resultaten uit de vragenlijsten worden vergeleken met die van referentiegroepen en vormen de basis voor een ontwikkelingsperspectief.

De 360 graden feedback is bedoeld als hulpmiddel voor persoonlijke ontwikkeling voor verschillende functies in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. De vragen zijn gebaseerd op de belangrijkste beroepsprofielen in de onderwijssector. Daaronder vallen bijvoorbeeld het competentieprofiel van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) en het beroepsprofiel van Schoolmanagers VO. B&T houdt scherp in de gaten of er in deze profielen veranderingen optreden en past zo nodig de vragenlijsten aan.

Q360 bevat naast de hiervoor genoemde vragenlijsten ook vragenlijsten voor leerkrachten (PO), die zijn gebaseerd op de competenties van stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL), zoals die in de wet BIO staan verwoord.

Cyclisch gebruik voor uw organisatie

Het is ook mogelijk Q360 aan te schaffen voor uw organisatie, waardoor het cyclisch ingezet kan worden. Op deze wijze kan het bijvoorbeeld ingebed worden in de gesprekkencyclus. Indien u Q360 op deze wijze wilt gebruiken, bieden wij u (tegen meerkosten) de mogelijkheid van een in company training waarin we de werking van het instrument uitleggen en bespreken op welke wijze de tool kan worden ingebed in de gesprekkencyclus.

Meer weten?

Op deze pagina vindt u meer informatie over het instrument Q360.

Pauline Zwaal-Arora
senior adviseur en directeur B&T werving & selectie