360 graden feedback

Effectieve oplossing voor persoonlijke en organisatieontwikkeling

Q360 is een gewaardeerde oplossing voor 360 graden feedback, die vaak wordt ingezet in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Je kunt de tool eenmalig gebruiken, maar ook een cyclisch gebruik is mogelijk. Q360 bestaat uit vragenlijsten die deelnemers uitzetten onder mensen ‘boven’, ‘onder’ en ‘naast’ hen (360 graden). Om helder te krijgen of het beeld over het eigen functioneren aansluit bij de beleving van anderen, vult de deelnemer de vragenlijst ook zelf in. De resultaten van de vragenlijsten worden vergeleken met die van referentiegroepen en vormen de basis voor een ontwikkelingsperspectief.

De 360 graden feedback is bedoeld als hulpmiddel voor persoonlijke ontwikkeling voor verschillende functies in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. De vragen zijn gebaseerd op de belangrijkste beroepsprofielen in de onderwijssector. Daaronder vallen bijvoorbeeld het competentieprofiel van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) en het beroepsprofiel van Schoolmanagers VO. B&T houdt scherp in de gaten of deze profielen wijzigen en past zo nodig de vragenlijsten aan.

Q360 bevat ook vragenlijsten voor leerkrachten (PO) die zijn gebaseerd op de competenties van de stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL), zoals verwoord in de wet BIO.

Cyclisch gebruik voor uw organisatie

Het is ook mogelijk Q360 aan te schaffen voor jouw organisatie, zodat je het instrument cyclisch kunt inzetten. Zo kun je het bijvoorbeeld inbedden in de gesprekkencyclus. Indien je Q360 op deze manier wilt gebruiken, bieden wij (tegen meerkosten) een in company training aan. Daarin leggen we de werking van het instrument uit en bespreken we hoe je de tool kunt inpassen in de gesprekkencyclus.

Meer weten?

Wil je meer weten over (de inzet van) Q360? Klik dan op onderstaande button.