Talenten Motivatie Analyse

Gedachtegoed Talenten Motivatie Analyse

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) geeft een gedetailleerd inzicht in uw eigen natuurlijke gedrag. Dat is het gedrag dat u vertoont zonder er bewust op bij te sturen. Dit gaat dus min of meer vanzelf.

De TMA is gebaseerd op het behoeftenonderzoek van Henry Murray. Volgens Murray ligt de bevrediging van behoeften aan de basis van het menselijk gedrag. Behoeften zorgen voor een bepaalde spanning bij een mens, die tot gedrag leidt om deze behoeften te bevredigen.

We zijn dus van binnenuit gedreven tot bepaald gedrag. Dit is het natuurlijke gedrag dat wij laten zien als we niet bewust kiezen. Dit gedrag geeft energie. Ander gedrag dat wij hiernaast aanleren, omdat we leren dat dit functioneel is, kost juist energie.

Uitgangspunten

Een van de centrale uitgangspunten van de TMA is dat ieder mens over talenten beschikt en dat deze niet goed of fout zijn. U kunt dus niet hoger of lager scoren, of slagen of zakken. We zien een talent als iets dat opvallend onderscheidend is ten opzichte van anderen in een referentiegroep. Wanneer we de uitkomsten relateren aan het gedrag dat uw (geambieerde) functie van u vraagt, ontstaat inzicht in de mate waarin dit op elkaar aansluit.

Wanneer de uitkomsten van uw TMA (dus inzicht in natuurlijk gedrag) niet goed passen bij wat uw functie van u vraagt, betekent dit vaak dat u veel aangeleerd gedrag inzet om toch succesvol te zijn. Dat kost altijd energie en weegt niet per definitie op tegen de energie die dit u oplevert. Een dergelijk inzicht draagt bij aan het vergroten van de regie op uw eigen ontwikkeling. De uitkomsten leren u ook bij welke activiteiten en werkomstandigheden u juist optimaal tot uw recht komt, het hardst zal groeien en de meeste energie zal hebben. Weten wat u nodig heeft, geeft u handvatten om dit dichterbij te brengen.

Pauline Zwaal-Arora

senior adviseur en directeur B&T werving & selectie