Gedachtegoed Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Talenten Motivatie Analyse

Inzicht in je natuurlijke gedrag

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) geeft een gedetailleerd inzicht in jouw natuurlijke gedrag. Dat is het gedrag dat je vertoont zonder dat je er bewust op stuurt. Dit gaat dus min of meer vanzelf.

De TMA is gebaseerd op het behoeftenonderzoek van Henry Murray. Volgens Murray ligt de bevrediging van behoeften aan de basis van het menselijk gedrag. Behoeften zorgen voor een bepaalde spanning bij een mens, die tot gedrag leidt om deze behoeften te bevredigen.

We zijn dus van binnenuit gedreven tot bepaald gedrag. Dit is het natuurlijke gedrag dat we laten zien als we niet bewust kiezen. Dit gedrag geeft energie. Ander gedrag dat wij hiernaast aanleren, omdat we leren dat dit functioneel is, kost juist energie.

Uitgangspunten

Een van de centrale uitgangspunten van de TMA is dat ieder mens over talenten beschikt en dat deze niet goed of fout zijn. Je kunt dus niet hoog of laag scoren, of slagen of zakken. We zien een talent als iets dat opvallend onderscheidend is ten opzichte van anderen in een referentiegroep. Wanneer we de uitkomsten relateren aan het gedrag dat jouw (geambieerde) functie van jou vraagt, zien we in hoeverre dit op elkaar aansluit.

Wanneer de uitkomsten van de TMA (dus inzicht in natuurlijk gedrag) niet goed passen bij wat jouw functie van je vraagt, betekent dit vaak dat je veel aangeleerd gedrag inzet om toch succesvol te zijn. Dat kost altijd energie en weegt per definitie niet op tegen de energie die dit jou oplevert. Met dit inzicht kun je de regie op je eigen ontwikkeling vergroten. De uitkomsten leren je ook bij welke activiteiten en onder welke werkomstandigheden je het best tot je recht komt. Of wanneer je het hardst zal groeien en de meeste energie zal hebben. Weten wat je nodig hebt, geeft je handvatten om hier dichterbij te komen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de inzet van de TMA? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Pauline Zwaal-Arora
senior adviseur en directeur B&T werving en selectie