TMA: individueel en voor teams

Talenten Motivatie Analyse

De TMA koppelt natuurlijke talenten en ontwikkelmogelijkheden aan de competenties die in een functie en werkomgeving worden gevraagd. Het instrument is in te zetten op individueel en teamniveau.

Wie de TMA individueel inzet, kan daarmee vragen beantwoorden als:

 • In welke functie/werkomgeving kom ik het beste tot mijn recht?
 • Hoe zet je mij het meest effectief in?
 • Hoe verhoudt mijn persoonlijke profiel zich tot wat de organisatie in verschillende rollen van mij vraagt (uitgedrukt in competentieprofielen)?
 • Op welke competenties kan ik me het beste richten om me verder te ontwikkelen?
 • In welke opleiding kan ik het beste investeren?

Resultaat

Aansluitend bij je vraag beschik je aan het einde van het traject over:

 • Inzicht in jouw natuurlijke talenten en hiermee samenhangende valkuilen.
 • Inzicht in welk aangeleerd en aan te leren gedrag dichterbij en verder weg ligt.
 • Inzicht in jouw natuurlijke aanleg om competenties te ontwikkelen.
 • Perspectieven op het waargenomen gedrag uit je eigen werkpraktijk.
 • Concrete, praktische handelingsadviezen die aansluiten bij jouw ontwikkelvragen.
 • Een TMA-rapportage met de uitkomsten van jouw talententanalyse.
 • Een TMA-rapportage met de uitkomsten van jouw 360 gradenmeting.
 • Een TMA competentiepaspoort met een totaaloverzicht van jouw uitkomsten en ontwikkelpotentie op de TMA-competenties.

De TMA in teams

Via de TMA-teamanalyse krijg je direct inzicht in de gedragsvoorkeuren en talenten van een team. Het geeft inzicht bij vragen als:

 • Welke talenten zijn er in mijn team aanwezig?
 • Heeft iedereen in het team de juiste rol?
 • Kan ik van mijn team verwachten dat ze de resultaten leveren die worden gevraagd?
 • Wat maakt dit team succesvol?
 • Hoe verbeter ik de samenwerking?
 • Welke talenten heb ik aanvullend nodig?

Wat levert het op?

Organisaties kunnen de TMA inzetten voor verschillende doeleinden. Zo draagt de TMA bij aan:

 • Meer objectiviteit in gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit.
 • Gerichter opleiden: de juiste competenties ontwikkelen die passen bij iemands talenten.
 • Effectieve aansturing van en werkverdeling in teams op basis van talenten.
 • Inzicht of de organisatie de juiste talenten aan boord heeft om de doelen te realiseren.
 • Het makkelijker vinden van mensen met talent voor een functie/rol of project.

Meer weten?

Wil je meer weten over de inzet van de TMA? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Pauline Zwaal-Arora
senior adviseur en directeur B&T werving en selectie